vietnamsko-anglicko překlad pro "ký tự"

VI

"ký tự" anglický překlad

ký tự {podstatné jméno}
VI

ký tự {podstatné jméno}

1. generál
ký tự (také: bức thư, lá thư, thư, đơn thư)
volume_up
letter {podstatné jméno}
2. lingvistika
ký tự
volume_up
character {podstatné jméno}

Podobné překlady pro "ký tự" anglicky

kỳ podstatné jméno
kỷ podstatné jméno
English
tủ podstatné jméno
podstatné jméno
English
từ podstatné jméno
English
từ předložka
English
číslovka
English
tứ číslovka
English