švédsko-anglicko překlad pro "vad"


Nechceš hledat väd, våd
SV

"vad" anglický překlad

EN
volume_up
vad {přísl.}
EN
volume_up
vad {zájm.}
EN
volume_up
vad {citosl.}
EN
SV

vad {střední rod}

volume_up
Detta är vad som måste göras på grundval av de bevis som finns.
An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
Vad betyder denna brådskande vädjan från Bagdad i praktiska termer?
What does this urgent appeal from Baghdad mean in practical terms?
Vad vi behöver är en möjlighet att överklaga beslut av nationella konkurrensmyndigheter.
What we need is a European appeal option against decisions taken by national competition authorities.
vad (také: insats)
volume_up
wager {podstatné jméno}
För några månader sedan gjorde nu några vad med min kollega.
A couple of months ago, you made wagers with an associate of mine.
vad (také: gissning)
volume_up
bet {podstatné jméno}
Är det någon som vill slå vad med mig om att vi kommer att diskutera detta om sex månader igen?
Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?
Det vad som vi har framför oss är ett vad med tiden.
The bet before us is a bet with time.
Jo, vi slog vad om att jag kunde få nån att bli kär i mig i kväll.
We made a bet whether I can get someone to fall in love with me tonight.

Synonyma (švédsky) pro "vad":

vad

Příklady použití pro "vad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishAristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
SwedishJärnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.
The railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.
Swedish– Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishEU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
The EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
SwedishJag är säker på att vad som än återstår att göra fortfarande kan uppnås framöver.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
SwedishOm de mörka profetiorna slår in så kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
SwedishJag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
SwedishJag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
SwedishVi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
SwedishMed sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
SwedishVad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
As regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
SwedishDet framgår enligt vad jag anser inte tillräckligt tydligt i Goerensbetänkandet.
To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.
SwedishBestämmelser på gemenskapsnivå är precis vad som behövs för att lösa detta problem.
This is something which is dealt with precisely by having Community legislation.
SwedishVad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.
And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.
SwedishDetta är vad jag har informerat Fischler om och nu upprepar jag det offentligt.
I have made this known to Mr Fischler and I am now repeating it publicly here.
SwedishMen vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?
But which is more important, getting into Nature or Science or getting published?
SwedishOch vet ni vad, några av mina vänner har hela tiden sagt: "Du är bara paranoid.
And you know, some of my friends have always said, "Hey, you're just paranoid.
SwedishInnan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.