švédsko-anglicko překlad pro "utan vetskap"

SV

"utan vetskap" anglický překlad

volume_up
utan vetskap {příd. jm.} [idiom]

SV utan vetskap
volume_up
{přídavné jméno} [idiom]

utan vetskap
volume_up
unbeknownst {příd. jm.}

Podobné překlady pro "utan vetskap" anglicky

utan příslovce
English
utan spojka
English
utan předložka
vetskap podstatné jméno
English

Příklady použití pro "utan vetskap" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishMiroslav Mikolášik talade om att lägga fram ändringsförslag utan föredragandens vetskap.
Mr Mikolášik spoke about tabling amendments without the knowledge of the rapporteur.
SwedishIngenting som ordförandeskapet har gjort har skett utan kommissionens vetskap på förhand.
Nothing done by the Presidency has been done without the Commission's prior knowledge.
SwedishMeningen skulle läggas till i sista stund, utan medlemsstaternas vetskap.
The sentence was to be submitted at the last moment, over the heads of the Member States.
SwedishDenna enskilda handling företogs utan föredragandens vetskap.
This individual action was undertaken without the knowledge of the rapporteur.
SwedishPengarna överfördes utan de berörda arbetstagarnas vetskap.
The money was transferred without the knowledge of the workers concerned.
SwedishAnnars kan de fortsätta att logga in på kontot och göra ändringar utan din vetskap.
Otherwise, they'll still be able to log into your account and possibly make changes without your knowledge.
SwedishVäldigt många initiativ är på gång på detta område, och de genomförs alla utan vetskap om att de andra finns.
A very large number of initiatives are underway in this field, all of them unaware of each other’s existence.
SwedishVäldigt många initiativ är på gång på detta område, och de genomförs alla utan vetskap om att de andra finns.
What specific measures does the Commission plan to take to protect the shared cultural heritage in border areas?
SwedishIngenting som ordförandeskapet har gjort har skett utan kommissionens vetskap på förhand.
Between the Presidency of the European Union and the Commission there has been an exchange of views, an ongoing and virtuous debate.
SwedishEn långtgående klimatpolitik kan inte beslutas om inom stängda dörrar utan medborgarnas vetskap, herr talman.
An ambitious climate change policy, Mr President, cannot be decided on behind closed doors and without the citizens' knowledge.
SwedishDen såldes utan hans vetskap.
This was sold when he was not looking.
SwedishSamtidigt är det knappast möjligt att föreställa sig att den affären skulle ha kunnat genomföras utan de berörda regeringarnas vetskap.
At the same time, it is hardly imaginable that this deal could have been concluded without the knowledge of the governments concerned.
SwedishInte en enda kubikmeter gas avviker utan vår vetskap.
We are genuinely able to provide a full response about where the gas goes: not one cubic metre of gas goes in a different direction without us noticing.
SwedishLägg märke till formuleringen, inte "vetskap" utan "vetskap i förväg" vilket är ett mycket speciellt begrepp för straffbarhet enligt våra rättsliga normer.
Note, not 'knowledge' but 'foreseeable knowledge ' - a very peculiar notion indeed of guilt by our standards of justice.
SwedishLägg märke till formuleringen, inte " vetskap " utan " vetskap i förväg " vilket är ett mycket speciellt begrepp för straffbarhet enligt våra rättsliga normer.
Note, not 'knowledge ' but 'foreseeable knowledge ' - a very peculiar notion indeed of guilt by our standards of justice.
SwedishVi upptäckte att den tjeckiska pressen hade rapporterat om sammanträdets innehåll, som utan vår vetskap hade offentliggjorts av president Vaclav Klaus.
We discovered that the Czech press had reported on the content of the meeting which had been published without our knowledge by President Klaus.
SwedishMot bakgrund av Bryssel II a hämtades Marinella Colombos barn i skolan utan hennes vetskap.
Clearly, however, there are considerable differences in family law under the various legal systems of the Member States.
SwedishUtan hennes vetskap eller medgivande hade pojkvännen spelat in deras intima stunder och lade ut inspelningen på Internet när deras relation hade upphört.
Without her knowledge or consent, the boyfriend recorded their shared private experiences and posted the recordings on the Internet after the end of their relationship.
SwedishSkadlig programvara kan stjäla känslig information från datorn, göra datorn gradvis långsammare och skicka falsk e-post från ditt e-postkonto utan din vetskap.
Malware can steal sensitive information from your computer, gradually slow down your computer, or even send fake emails from your email account without your knowledge.
SwedishNär vi flyttade debatten på måndagen skulle det ha varit ett bra tillfälle för talmannen att informera parlamentet om att han, utan vår vetskap, redan hade bjudit in observatörerna.
There would have been an opportunity, when we moved the debate on Monday, to inform the House that its President had already, and without our knowledge, extended the invitations.