švédsko-anglicko překlad pro "utan tak"

SV

"utan tak" anglický překlad

volume_up
utan tak {příd. jm.}

SV utan tak
volume_up
{přídavné jméno}

utan tak (také: barhuvad, oskyddad, avtäckt, otäckt)
volume_up
uncovered {příd. jm.}

Podobné překlady pro "utan tak" anglicky

utan příslovce
English
utan spojka
English
utan předložka
tak podstatné jméno

Příklady použití pro "utan tak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEn gräns på 20 procent är inte ett mål som vi bör sikta på, utan ett självpåtaget tak.
A 20% limit is not a target we should be aiming at, but a self-imposed ceiling.
SwedishEfter översvämningarna i somras stod tusentals rumäner utan tak över huvudet och utan sanitär utrustning.
This summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.
SwedishDet är ett ersättningssystem utan ansvar vars tak inte är kopplat till de verkliga skadornas omfattning.
It is a compensation system with no liability, which sets a ceiling unrelated to the extent of actual damages suffered.
SwedishDet blir inte ett tak utan ett golv.
It would not be a ceiling but a floor.
SwedishDet är ett ersättningssystem utan ansvar vars tak inte är kopplat till de verkliga skadornas omfattning.
It is not fair that the State and local authorities should be required to a great extent to take the place of the polluter in meeting expenses.
SwedishFN uppskattar att mer än 200 000 människor står utan tak över huvudet och många av dem riskerar nu att dö av köld.
The UN estimates that more than 200 000 people are without roofs over their heads, and many of them are in danger of dying of cold now.
SwedishFN uppskattar att mer än 200 000 människor står utan tak över huvudet och många av dem riskerar nu att dö av köld.
We should put a stop to this discrimination, and we should begin this task today, by refusing to consent to the minor issue of support for the outermost regions of the EU.
SwedishAvsaknaden av minimibestämmelser för insolvens har enorma effekter inom unionen, eftersom det lämnar den inre marknadens byggnad utan tak.
The lack of minimum rules for insolvency proceedings has enormous repercussions for the Union's territory as it means that the single market is being built without a roof.
SwedishDet är vårt ansvar inom EU att åter öppna gränsövergången i Rafah, där det finns 6 000 personer utan tak över huvudet, utan någonting alls, som inte kan återvända hem.
As the European Union we have responsibilities: to reopen the Rafah crossing, where there are 6000 persons without shelter, without anything, unable to return home.
SwedishVi talar inte om de särskilda medel som betalas ut, utan om ett tak, och under det taket måste det finnas utrymme för oss att kunna ta itu med nya utmaningar.
We are not talking about the specific funds that are paid out, but rather a ceiling, and below this ceiling there must be scope for us to be able to deal with new challenges.
SwedishUtan dessa tak riskerar man att inte längre ha några medel för den politik som i våra ögon bör prioriteras, nämligen forskning, sysselsättning, nätverken och externa förbindelser.
Without such ceilings, there is a risk that no funds will remain for the policies that, in our view, deserve priority: research, employment, networks and foreign relations.