švédsko-anglicko překlad pro "utan socker"

SV

"utan socker" anglický překlad

volume_up
utan socker {příd. jm.}

SV utan socker
volume_up
{přídavné jméno}

utan socker (také: sockerfri)
volume_up
sugarless {příd. jm.}

Podobné překlady pro "utan socker" anglicky

utan příslovce
English
utan spojka
English
utan předložka
socker podstatné jméno
English
socker- přídavné jméno
English

Příklady použití pro "utan socker" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDetta gäller inte enbart bomull och socker, utan även spannmål och kött.
This does not only apply to cotton and sugar, but also to cereal and meat.
SwedishVin innehåller inte fett eller socker utan alkohol vars alkoholhalt redan anges i märkningen.
Wine does not contain fat or sugar but alcohol, which is already graded in current labelling.
SwedishMan kan inte leva utan salt eller socker.
You cannot live without salt or sugar.
SwedishSudan kommer således att kunna skicka hit socker utan några tullhinder, på grund av att det är ett fattigt land.
Sudan will, therefore, be able to send us its sugar, free from customs barriers, by virtue of the fact that it is a poor country.
SwedishFör det andra är det inte bara viktigt för länderna i fråga att exportera socker, utan sockerrör kan också användas till annat.
One of the ACP countries, St Kitts and Nevis, has already stopped sugar production and it will not be an isolated case.
SwedishFör det andra är det inte bara viktigt för länderna i fråga att exportera socker, utan sockerrör kan också användas till annat.
If it were to transpire that more than this 40 million were required, an additional budget should be submitted if the money can come from different sources.
SwedishSockerrör har blivit en värdefull råvara som kan användas för produktion av inte bara socker utan även energi, med hjälp av bagass eller till och med naturgödsel.
Sugar cane has become a valuable commodity, capable of producing not only sugar but also energy, using bagasse or indeed natural manure.
SwedishDet andra punkt jag vill ta upp är att den huvudtanke som vi alla har är att ge de unga hälsosam frukt och att erbjuda dem hälsosamma produkter utan tillsatt socker.
The second point I would note is that the main concern we all have is to give young people wholesome fruit and offer them a range of healthy products, with no added sugar.
SwedishJag vill berätta för kammaren att efter den reformen exporterar inte Polen längre något socker, utan tvingas nu i stället importera omkring 20 procent av sitt socker.
I should like to inform the House that following this reform, Poland has ceased to be a sugar exporting country and is instead now obliged to import around 20% of its sugar.