švédsko-anglicko překlad pro "under"

SV

"under" anglický překlad

volume_up
under- {příd. jm.}
volume_up
under {přísl.}
volume_up
under {předl.}
EN
EN

"under" švédský překlad

volume_up
under {přísl.}
SV
volume_up
under {předl.}

SV under
volume_up
{střední rod}

under (také: mirakel, underverk)
volume_up
miracle {podstatné jméno}
Det är ett under att det inte skedde en masskatastrof av enorma proportioner.
It is a miracle that a mass disaster of huge proportions did not occur.
Det är egentligen ett under att inte fler människor blivit smittade i Europa.
It is actually a miracle that more people have not been infected in Europe.
Det började redan på Jesus Kristi tid, som ju gjorde sina första under med hjälp av vin.
We can trace it back to the time of Christ, who performed his first miracle when he turned water into wine.
under (také: fenomen, underverk)
volume_up
wonder {podstatné jméno}
Var det er guds under att fisken dog och grodorna lämnade vattnet?
Was it the wonder of your god that fish died and frogs left the water?
Inget under att statschefen Nijazov lovade sitt folk ett " Altyn Asyr ", ett gyllene sekel.
No wonder that the Head of State, Mr Niyazov, has promised his people an 'Altyn Asyr ', a golden era.
Inget under att statschefen Nijazov lovade sitt folk ett "Altyn Asyr", ett gyllene sekel.
No wonder that the Head of State, Mr Niyazov, has promised his people an 'Altyn Asyr' , a golden era.

Synonyma (švédsky) pro "under":

under

Synonyma (anglicky) pro "under":

under

Příklady použití pro "under" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishJag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
I have only three comments, since much has been said here already in the debate.
SwedishUnder de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
In the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
SwedishDet är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
SwedishEU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
Europe's performers often live a very precarious existence at the best of times.
SwedishTvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
SwedishDet är viktigt att arbeta med tredje land under de kommande faserna av Galileo.
Cooperation with third countries in the future phases of Galileo is important.
SwedishDet som under de senaste åren har skett i Kosovo är en djup tragedi.
Mr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.
SwedishVi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
SwedishUnder tiden kritiserar internationella kommentatorer våra okoordinerade åtgärder.
Meanwhile, international commentators are criticising our uncoordinated action.
SwedishDetta är ett slöseri med EU-medel som vi inte kan tillåta under en ekonomisk kris.
This is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
SwedishDet krävs givetvis större insatser om vi ska hålla oss under 2 °C uppvärmning.
It is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
SwedishFlera dödsfall har redan inträffat under de demonstrationer som äger rum i Lomé.
There have already been several deaths in the demonstrations taking place in Lomé.
SwedishOvanstående punkter avser de huvudområden som kom fram under mina egna samråd.
The above points reflect the principal areas emerging from my own consultations.
SwedishDärför krävde vi och domstolen att platsen skulle lyda under direktivet från 1976.
That is why we and the Court insisted on the site respecting the 1976 Directive.
SwedishVi kommer att öka vårt samarbete inom ramen för dessa program under kommande år.
We will be increasing our cooperation in those programmes in the coming years.
SwedishParlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.
In all events, Parliament will be a much tougher negotiating partner next year.
SwedishBirgitta Salomonsson har jobbat som sjukgymnast under många år inom landstinget.
Birgitta Salomonsson has worked as a physiotherapist for many years in the county.
SwedishAntalet getter har under de senaste åren stigit från 8 000 till nästan 400 000.
The number of goats has increased in recent years from 8 000 to almost 400 000.