švédsko-anglicko překlad pro "tillitsfullt"

SV

"tillitsfullt" anglický překlad

SV

tillitsfullt {příslovce}

volume_up
tillitsfullt (také: självsäkert)
Vi bör tala tillitsfullt, för endast då kan vi börja en dialog.
We should speak confidently; only then can we enter into dialogue.
Det är skälet till att vi ivrigt och tillitsfullt inväntar de beslut som ni kommer att fatta.
That is why we eagerly and confidently await the decisions that you will take.
Jag vill att vi ska gå framåt på ett konstruktivt och tillitsfullt sätt.
I want us to progress constructively and confidently.

Příklady použití pro "tillitsfullt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishLissabonfördraget visar nu att EU är redo, tillitsfullt och självsäkert.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
SwedishEU måste ta ett tillitsfullt och enat steg framåt.
Europe needs to take a confident and unified step forward.
SwedishJag varnar er: Vi britter är ett rättvist, tolerant och tillitsfullt folk, men om ni driver oss för långt slår vi tillbaka.
I leave you with this warning: the British people are a just, tolerant and trusting people, but when you push us too far, we fight back.
SwedishTill sist förväntar jag mig ett exemplariskt och tillitsfullt arbetsförhållande från kommissionens sida - och jag vet att ordförande Barroso ställer sig bakom detta.
Lastly, from the Commission - and I know that President Barroso shares this point of view - I expect an exemplary working relationship and relationship of trust.
SwedishEuropaparlamentet har regelbundet kommenterat EIB:s verksamhetsrapport sedan 1999, och det har utvecklats till ett nära, tillitsfullt och framgångsrikt samarbetsförhållande.
The European Parliament has been commenting on the EIB's activity reports regularly since 1999 and this has developed into a close, trusting, successful relationship of cooperation.