švédsko-anglicko překlad pro "talg"

SV

"talg" anglický překlad

SV talg
volume_up
{společný rod}

1. generál

talg (také: fett, flott, ister)
volume_up
grease {podstatné jméno}
Visserligen finns det etiketter som säger hälften av sanningen, dvs. att de anger " fett ", men det kan ju vara fiskolja, vegetabilisk olja, talg, ister...
Admittedly, there are labels that tell half the truth, stating " contains oil ", but that could mean fish oil, vegetable oil, tallow or grease.

2. anatomie

talg
volume_up
sebum {podstatné jméno}

3. zemědělství

talg
volume_up
suet {podstatné jméno}

Příklady použití pro "talg" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSom exempel kan nämnas de industriella tillämpningar som använder derivat av talg som råvara.
For example, industrial applications that use tallow by-products as raw materials.
SwedishÄndå verkar det som om kommissionen överger förbudet mot att inarbeta riskorgan i gelatin och talg.
Yet the Commission appears to be abandoning the ban on the processing of risk organs in gelatin and tallow.
SwedishDet måste åtminstone klarläggas att slaktavfall som inte förädlas, spillvatten, fett och talg ändå måste behandlas.
It must at least be made clear that unprocessed offal, waste water, fat and tallow still have to be treated.
SwedishJag skulle gärna vilja höra kommissionens ståndpunkt beträffande inarbetandet av riskorgan från nötkreatur i gelatin och talg.
I would like to be told the Commission's position regarding the processing of hazardous cattle organs in gelatin and tallow.
SwedishMedan forskare manade till försiktighet, hävde kommissionen exportförbudet på gelatin, talg och sperma från brittiska nötkreatur.
While scientists advised caution, the Commission lifted the ban on exports of gelatine, tallow and semen from British bulls.
SwedishDen talg som betecknas som avfall i dessa tre medlemsstater kommer inte att betraktas som avfall i de övriga medlemsstaterna.
The tallow that is being designated as a waste in these three Member States will not be considered a waste in the other Member States.
SwedishTalg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, & amp; #x201D; premier jus & amp; #x201D; härunder inbegripen
Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (including & amp; amp; #x2018; premier jus & amp; amp; #x2019;) produced from those fats
SwedishDetta får dock till resultat att kommissionen snarast måste utveckla innovativa avfallshanterings- och återanvändningsmetoder, exempelvis också tillverkning av biodiesel från talg eller fett.
It follows from this, though, that the Commission urgently needs to develop innovative methods of disposal and recycling, such as, for example, the production of biodiesel from tallow or fats.