švédsko-anglicko překlad pro "stöta bort"

SV

"stöta bort" anglický překlad

SV stöta bort
volume_up
{sloveso}

1. generál

2. medicína

stöta bort

Příklady použití pro "stöta bort" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVi bör föra Ukraina närmare EU i stället för att stöta bort landet.
We should bring Ukraine closer to the European Union and not push it further away.
SwedishOm det inte är det riskerar vi att stöta bort de europeiska medborgarna.
If it is not then we run the risk of alienating the citizens of Europe.
SwedishDet handlar inte alls om att stöta bort Turkiet långt från Europa, vilket Cohn-Bendit hävdar.
It is absolutely not a question of pushing Turkey away from Europe, as Cohn-Bendit claims.
SwedishDet måste gå vidare och sluta upp med att stöta bort väljarna på ett sätt som kan bli ödesdigert.
It needs to move on to stop alienating the electorate in a dangerous way.
SwedishVi kan antingen välja att samarbeta med jordbrukarna i dessa frågor, eller riskera att stöta bort dem.
We can either choose to work with the farming community on these issues or risk alienating them.
SwedishJag fruktar att det kan stöta bort många berörda parter.
What we got was partly a name and shame report, which I fear will alienate many of the stakeholders.
SwedishOm vi verkligen vill reta upp folk och stöta bort unga människor från EU, så är det så vi ska göra!
If we really want to get people’s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
SwedishJag vill inte heller stöta bort Kanada, som är en utmärkt allierad för EU och som delar våra grundläggande värderingar.
I am also hesitant to antagonise Canada, which is a great ally of the EU and shares our common values.
SwedishOm vi verkligen vill reta upp folk och stöta bort unga människor från EU, så är det så vi ska göra!
If we really want to get people ’ s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
SwedishAtt sätta stopp för stödet nu skulle innebära en risk för att stöta bort en organisation som EU fortsatt måste ha förbindelse med.
To shut off the aid now would risk alienating an organisation the EU must remain engaged with.
SwedishAtt sätta stopp för stödet nu skulle innebära en risk för att stöta bort en organisation som EU fortsatt måste ha förbindelse med.
When democracy engenders an unwanted result, there is a temptation to condemn the idea that such an outcome can happen.
SwedishHan får stöta bort dem med pinne.
SwedishDet kommer inte att vara till hjälp för konsumenternas förtroende och det kommer kanske att stöta bort konsumenter om de ser att djuret "slaktades".
That will not help with consumer confidence and might put some of the consumers off if they actually see where the animal was "slaughtered".
SwedishDet kommer inte att vara till hjälp för konsumenternas förtroende och det kommer kanske att stöta bort konsumenter om de ser att djuret " slaktades ".
That will not help with consumer confidence and might put some of the consumers off if they actually see where the animal was " slaughtered ".
SwedishViseringsordningen får under inga omständigheter isolera medborgarna på västra Balkan eller stöta bort dem från EU, deras närmaste granne.
The visa regime should not, under any circumstances, isolate the citizens of the Western Balkans or turn them away from the European Union, their nearest neighbour.
SwedishVad detta betyder är att vi måste få allmänheten med oss snarare än stöta bort den, och vem åligger det att göra detta om inte dess direktvalda företrädare?
What that means is that we have to carry the public with us rather than alienate them, and whose vocation is it to do that if not their directly elected representatives?
SwedishÄven om det för närvarande inte är aktuellt att med EU-medlemskap för Turkiet bör vi inte stöta bort landet och skapa en anti-europeisk stämning där.
Even if, for the time being, there is no prospect of opening the door to that country's membership of the EU, we must not push it away and not provoke anti-European feeling there.