švédsko-anglicko překlad pro "språket"

SV

"språket" anglický překlad

SV

språket {střední rod}

volume_up
Det litauiska språket tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.
The Lithuanian language belongs to the family of Indo-European languages.
Det valda språket tilldelas ordet som ett direkt teckenattribut.
The selected language is assigned to the word as a direct font attribute.
I Grekland har det makedoniska språket inte fått något officiellt erkännande.
In Greece, the Macedonian language is not officially recognised.

Synonyma (švédsky) pro "språk":

språk
Swedish

Příklady použití pro "språket" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
At the same time, the number of private institutions of learning has been growing.
SwedishOckså det så kallade EU-språket är nu som tidigare en barriär för invånarna.
Also, what is often called Eurospeak, now as ever, acts as a barrier to ordinary people.
SwedishTill exempel tolkas finska språket först till engelska och först därefter till grekiska.
For example, Finnish is interpreted first into English, say, and only then into Greek.
SwedishDen ökar antalet obligatoriska undervisningsämnen som lärs ut på litauiska språket.
It increases the number of compulsory subjects taught in Lithuanian.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
Most employees in Finland are members of a national labour union.
SwedishDet är nödvändigt att de tolkar språket och att de visar bättre omdöme!
They should hold their tongues and show a little more common sense!
SwedishJag upprepar, 75 000 engelska ord har sitt ursprung i det antika grekiska språket.
I repeat, 75 000 English words derive from classical Greek.
SwedishI artikel 117 anges att antingen det ena eller det andra språket skall användas.
But the French version is peppered with English expressions which make the text quite incomprehensible.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
The role of volunteers is very important in all societies.
SwedishDet språket kan skada oss mer än eventuella begränsningar av handeln.
That kind of talk can damage us more than any trade restrictions.
SwedishDe var lika bra som de taiwanesiska spädbarnen som lyssnat till språket under 10 och en halv månad.
They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
In 2004, it will no longer need assistance from the IMF.
SwedishAssyriska erkänns emellertid inte, trots att mer än 10 procent av befolkningen talar det språket.
Assyrian, however, is not, despite the fact that more than 10% of the population speak it.
SwedishVi bör därför alltid tänka på att skydda språket i varje EU-medlemsstat.
At times, substantial issues can be resolved in a single paragraph and this report is a case in point.
SwedishJag vet att det skapar problem att säga det om det ungerska språket.
I know that it creates problem to say that about Hungarian.
SwedishSidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
Are you active in the decision-making process?
SwedishJag intervjuades av en reporter på BBC, som kom från London men som intervjuade mig på det lokala språket, hausa.
We engaged with the extremists, and I will try to illustrate that with a brief story.
SwedishDet otyglade språket förringar det viktiga meddelande som man vill försöka förmedla med betänkandet.
The zero tolerance principle is not always necessary, but on this occasion it really is essential.
SwedishDetta är en tydlig skillnad inte bara på det tyska språket.
It is not only in German that this makes a clear difference.