švédsko-anglicko překlad pro "språk"

SV

"språk" anglický překlad

volume_up
språk {mn. č.}
volume_up
språk- {příd. jm.}

SV språk
volume_up
{střední rod}

1. generál

Självständigheten är ett språk och ett språk innebär självständighet.
Independence is language and language is independence.
De huvudsakliga forskningsfälten är Språk och interaktion och Språk- och kommunikationshistoria.
The main research fields are Language and interaction and Language and communication history.
Europas språk är inte européernas språk, tvärtom.
The language of Europe has not become the language of Europeans.
språk (také: anförande, tal, yttrande, mål)
volume_up
speech {podstatné jméno}
Vi har järnvägarnas språk att tacka för många idiomatiska uttryck.
Mr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
På så sätt kunde medlemmarna höra de ursprungliga yttrandena via dessa språk enbart genom en tolk.
In this way Members could listen to the original speech in these languages as interpreted by just the one interpreter.
Det fanns ingen simultantolkning till det portugisiska språket för det senaste anförandet.
There was no simultaneous interpretation into Portuguese during the last speech.
språk (také: stil, diktion)
volume_up
diction {podstatné jméno}
språk (také: språkbruk)
volume_up
parlance {podstatné jméno}
EU-språk betyder ”förenkling” i vanlig ordning att standardiseringen och kommissionens kontrollfunktion ökar.
As usual, in EU parlance, 'simplification' means more standardisation and more control by the Commission.

2. lingvistika

språk (také: mål)
volume_up
tongue {podstatné jméno}
Mitt modersmål är ett av de europeiska språk som talas av en miljon människor.
My mother tongue is one of those European languages that are spoken by one million people.
Därför är det mycket viktigt att de kan kommunicera på åtminstone två språk utöver sitt modersmål.
Accordingly, it is vitally important that they can communicate in at least two languages other than their mother tongue.
Min slogan för Europeiska året för språk är tvåsidig: modersmålet + 2 samt inlärning av grannspråket.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two ' and 'learn your neighbour's language '.
språk (také: mål, idiom, idiomatiskt uttryck)
volume_up
idiom {podstatné jméno}

Synonyma (švédsky) pro "språk":

språk
Swedish

Příklady použití pro "språk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDen blå röken från generatorer, gräsklippare, pumpar o.s.v. talar sitt tydliga språk.
The blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.
SwedishDet är kanske politiskt inkorrekt att säga det, men fakta talar sitt tydliga språk.
It may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
SwedishPå mitt språk säger vi: bättre ett halvt ägg än en tom äggkopp.
Mr President, as the saying goes: better some of a pudding than none of a pie.
SwedishDet finns en del språk som är mer jämlika än andra: tyska, engelska, franska.
There are some who are more equal than others: Germans, English and French.
SwedishDet är ingen idé att använda två olika språk för detta: det är en orättvis situation.
There is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
SwedishProblemet är nämligen att ändringsförslagen inte har översatts till ett antal språk.
This will then also give the various groups the opportunity of concluding compromises.
SwedishRuntom i parlamentets byggnader finns det tillfälliga informationstavlor på flera språk.
We have temporary multilingual information panels across Parliament's building here.
SwedishDen långt ifrån milda kritiken mot betänkandet av Lamassoure talar här sitt tydliga språk.
The far from gentle criticism levelled at the Lamassoure report speaks for itself.
SwedishDatainsamlingen för detta betänkande var ingen enkel sak, och det talar sitt eget dystra språk.
Gathering data for this report was not easy, and that tells its own bleak story.
SwedishRapporter från Amnesty International och Human Rights Watch talar sitt tydliga språk.
Reports by Amnesty International and Human Rights Watch speak volumes.
SwedishVi har ännu inte kommit dithän att vi i önskvärd utsträckning talar samma språk.
We are not yet as able as we might wish to speak with one voice.
SwedishDet finns bara ett språk som de högsta tjänstemännen i kommissionens många förläningar begriper.
When is the Commission going to stop doing this and suspend part of the payment?
SwedishNär det gäller politiken i Afrika så talar siffrorna sitt eget språk.
As far as policy in Africa is concerned, the figures speak for themselves.
SwedishSiffrorna för hälsosituationen i utvecklingsländer talar sitt eget tragiska språk.
The figures on the situation as regards health in developing countries are tragically eloquent.
SwedishDetta gör mig lite förvånad, för siffrorna talar sitt tydliga språk.
I am a little surprised by this, because the figures speak loud and clear.
SwedishDet står inte klart att det går att tala ett rimligt språk med Kim.
It is not clear whether it is possible to talk to Kim in a reasonable way.
SwedishI betänkandet talas ett tydligt språk om den destabiliseringsstrategin.
The Nicholson report is outspoken about this destabilisation strategy.
SwedishJag tänker svara er på ert språk.
One of the main elements involved in creating a European area is cross-border cooperation.
SwedishDet är absolut nödvändigt med ett gemensamt språk i denna fråga.
There is no getting away from the need for us to speak as one on this issue.
SwedishValdeltagandet i de olika valen runtom i EU: s medlemsstater talar sitt tydliga språk.
The level of participation in the various elections around the EU Member States speaks volumes.