švédsko-anglicko překlad pro "sprängmedel"

SV

"sprängmedel" anglický překlad

SV sprängmedel
volume_up
{střední rod}

sprängmedel
volume_up
blasting agent {podstatné jméno}
sprängmedel
volume_up
high explosive {podstatné jméno}

Synonyma (švédsky) pro "sprängmedel":

sprängmedel

Příklady použití pro "sprängmedel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishAlla i gisslan är riggade med 1 0 kg sprängmedel.
Each of the 22 hostages is wrapped with 20 pounds of C-4 explosives.
SwedishBakom alla terrorister står nämligen en organisation som har utbildat dem, försett dem med sprängmedel och finansierat dem.
For behind all terrorists is an organisation which trained them, supplied them with explosives and financed them.
SwedishNi vet säkert t.ex. att den här utrustningen klarar av att urskilja sprängmedel som finns gömda på kroppen, men inte inuti den.
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
SwedishJeepen är full med sprängmedel.
SwedishBombhunden fann ett sprängmedel, men den ansvariga polismannen avlägsnade inte det andra, som hunden inte upptäckte.
90 grams of RDX plastic explosive consequently travelled undetected through security at Poprad-Tatry Airport onto a Danube Wings aircraft.
SwedishVi måste se till att ingen kan ta sig ombord på ett flygplan med vapen, sprängmedel eller kemiska prekursorer för framställning av sprängmedel.
We have to prevent anyone being able to board a plane with weapons, explosives or chemical precursors of explosives.
SwedishExpert på sprängmedel.
SwedishAvtalet tar för det första upp det svåra problemet med sprängmedel som inte exploderat, antipersonminorna som spreds ut under Vietnamkriget.
It mentions first of all the serious problem of unexploded devices, the anti-personnel mines that were widespread during the Vietnam War.
SwedishSamtidigt ledde ett misslyckat test av flygplatssäkerheten till att en oskyldig slovakisk man ovetande förde med sig gömda sprängmedel i sitt bagage på en flygresa till Dublin.
On 9 January 2010 the Slovak authorities placed nine bomb components in the bags of nine passengers at two airports, Bratislava and Poprad-Tatry.
SwedishDen framstående åklagaren Gerardo D’Ambrosio har förklarat att al-Qaida-terroristerna bytte 250 kg hasch mot sprängmedel för att finansiera Madridattacken.
A prominent prosecutor, Gerardo D'Ambrosio, has explained to us that to finance the Madrid attack the Al-Quaida terrorists bartered 250 kilograms of hashish for the TNT.