švédsko-anglicko překlad pro "slösa"

SV

"slösa" anglický překlad

SV slösa
volume_up
{sloveso}

Vi kan inte slösa tid på långdragna förhandlingar i förlikning.
We cannot waste time on protracted negotiations in conciliation.
Vi borde inte slösa bort mer av skattebetalarnas pengar på detta meningslösa politiska spel.
We should not waste any more taxpayers' money on this pointless political gesture.
Slösa inte massa tid med Geppettos misslyckade experiment.
Don't waste your time with a failed experiment of Geppetto's.
slösa (také: öda)
Naturligtvis är det inte meningen att man skall slösa med subsidier.
Naturally, the intention is not to squander subsidies. Indeed not.
Vi kan inte slösa bort 200 miljoner euro av skattebetalarnas pengar varje år.
We cannot squander EUR 200 million of taxpayers' money a year.
Vi får inte slösa bort Moder Jords rikedomar.
We must not squander Mother Earth's treasures.
slösa (také: spränga, blåsa på, visa, blåsa upp)
Vi får dock inte ställa till det för oss i Europeiska unionen genom diverse ogenomblickbara regler och genom att på ett ansvarslöst sätt slösa bort skattepengar.
But let us not make a mess of it within the European Union by having all sorts of obscure regulations and by blowing taxpayers' money in the process.
Vi får dock inte ställa till det för oss i Europeiska unionen genom diverse ogenomblickbara regler och genom att på ett ansvarslöst sätt slösa bort skattepengar.
But let us not make a mess of it within the European Union by having all sorts of obscure regulations and by blowing taxpayers ' money in the process.
slösa (také: bränna)
volume_up
to blue {sl.} [brit. angl.]
slösa (také: överösa)
slösa (také: förköpa sig)

Synonyma (švédsky) pro "slösa":

slösa
Swedish

Příklady použití pro "slösa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVad vi inte heller behöver är att slösa med EU:s resurser på spektakulära firanden.
What we also do not need is to expend EU resources on spectacular celebrations.
SwedishJag tror inte att det är någon idé att slösa tid på att svara dessa kriminella åsnor.
I do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
SwedishVad vi inte heller behöver är att slösa med EU: s resurser på spektakulära firanden.
Life has ultimately shown that no catastrophes have occurred, and the same is true now.
SwedishDärför ville vi inte slösa tid på att arbeta med det gamla dokumentet.
We therefore did not want to lose time working together on the old document.
SwedishDet är meningslöst att slösa tid på frågor som inte är vårt ansvar.
There is no point in wasting time on matters that are not our responsibility.
SwedishJag hoppas att kommissionen skall bygga vidare på denna välvilja och inte slösa bort den.
I hope the Commission will build upon this goodwill and not dissipate it.
SwedishJag kan inte slösa bort min tid här med att beskriva mina vansinniga drömmar.
Look, I can't keep wasting my hour here describing lunatic dreams.
SwedishJag anser att vi inte får slösa bort tiden när det gäller denna transitfråga.
I believe that we should not remain idle on this transit issue.
SwedishDu kommer att slösa bort allt och räkna dagarna till nästa jul.
You're gonna piss everything away and end up counting the days till next Christmas.
SwedishVarför ska vi fortsätta att slösa bort skattebetalarnas pengar för att förlänga dess existens?
Why should we carry on wasting taxpayers ’ money to prolong its existence?
SwedishDet är upp till er att genomföra denna budget på ett korrekt sätt utan att slösa bort en enda euro.
It is up to you to implement this budget accurately without wasting a single euro.
SwedishVarför ska vi fortsätta att slösa bort skattebetalarnas pengar för att förlänga dess existens?
Why should we carry on wasting taxpayers’ money to prolong its existence?
SwedishJag tycker inte att vi behöver slösa mer energi än Pack redan har gjort på detta.
Madam President, I do not think I need to go over the ground already covered by Mrs Pack.
SwedishLåt oss inte börja försöka att rätta till våra misstag genom att slösa bort skattebetalarnas pengar!
Let us not start trying to salvage our mistakes by wasting taxpayers' money!
SwedishGe EU en chans och undvik att slösa mer tid på fromma ord.
Give Europe a chance and avoid wasting any more time with pious words.
SwedishVi vill inte längre slösa med skattebetalarnas pengar och med parlamentsledamöternas och de anställdas tid.
We no longer want to find ourselves wasting taxpayers’ money and MEPs’ and employees’ time.
SwedishVi vill inte längre slösa med skattebetalarnas pengar och med parlamentsledamöternas och de anställdas tid.
We no longer want to find ourselves wasting taxpayers ’ money and MEPs’ and employees’ time.
SwedishVi kan inte heller vara nöjda med att vänta eller slösa bort tid inom ramen för de internationella samtalen.
Neither can we be content in the context of international talks with waiting and wasting time.
SwedishJag fortsätter eftersom det gäller att inte slösa bort tiden.
I will resume because there is no point in wasting time.
SwedishDet är dags att sluta slösa pengar på löjlig propaganda.
It is time to stop wasting money on ridiculous propaganda.