švédsko-anglicko překlad pro "skära"


Nechceš hledat skara, skåra
SV

"skära" anglický překlad

SV skära
volume_up
{společný rod}

skära (také: skott, klippning, urklipp, skärning)
volume_up
cutting {podstatné jméno}
Det måste bli förbjudet att kastrera grisar, klippa av svansar och skära av tänder.
The castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
Vi har hört mycket i dag om att ge och ge och skära ned och skära ned.
Mr President, we have heard a lot today about giving and giving and giving and cutting and cutting and cutting.
Tyvärr har motståndarna lyckats skära ned på direktivet.
Unfortunately, the opponents of the directive have succeeded in cutting it back.
skära
volume_up
sickle {podstatné jméno}
Millennierundan trädde ut ur det fördolda efter det att skäran gjorde uppror mot McDonalds i Frankrike.
This is because in France the sickle has revolted against MacDonalds and the Millennium has come out of hiding.

Synonyma (švédsky) pro "skära":

skära

Příklady použití pro "skära" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVid den tiden ignorerade talmannen regeln att skära ner röstförklaringarna.
At the time, the President ignored the Rules to curtail explanations of vote.
SwedishDet finns inget godtagbart skäl för att ytterligare skära i dessa resurser.
There is no justifiable reason for any further reductions in these resources.
SwedishVi kommer då att behöva skära i budgeten, vilket kanske inte är rätt sätt.
Then we will have to make cuts in places, which is perhaps not the right way to do it.
SwedishEn CNC laser-skärmaskin användes för att skära ut de unika designelementen.
The apartments are handicapped according to the standards of accessibility and functionality.
SwedishVi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
Finally, we have to take into account what happened with Morocco.
SwedishVi får inte använda behovet av att effektivisera biståndet som en ursäkt för att skära ned det.
We must not use the need to make aid more effective as an excuse for giving less of it.
SwedishAtt skära ned på forskningen i dag innebär att vi är mindre effektiva och konkurrenskraftiga i morgon.
To go without research today means being less efficient and competitive tomorrow.
SwedishVi skulle till exempel kunna skära ner på ett stort antal EU-kontor.
For example, we could shut down a large number of the EU's agencies.
SwedishOm det skall finnas prioriteringar, var skall vi skära ned först?
If there are to be priorities, where are the cutbacks to be made first?
SwedishDet är också viktigt att uppmuntra Ryssland till att skära ner på sitt kärnenergisamarbete med Iran.
It is also important to encourage Russia to wind down its nuclear cooperation with Iran.
SwedishAtt skära ner på några för att kunna ge till andra är oacceptabelt!
Taking away from some in order to meet others is not acceptable!
SwedishDet vore oacceptabelt att begära att enbart Europeiska unionen skall skära ned stödet ytterligare.
It would be unacceptable to demand a further reduction of subsidies from the European Union alone.
SwedishMedlemsstaterna tycker också mycket om att skära i forskningsanslagen.
Again, I welcome this report on behalf of my group.
SwedishVi har lyckats stärka pyramidens bas utan att skära av toppen.
We have been able to support the majority at the bottom of the hierarchy, as well as those at the top.
SwedishMajoriteten anser att det inte går an att skära i fonder för andra länder som behöver bistånd.
The majority of people believe that it will not do to make cuts in funds for other countries that need help.
SwedishDet talas mycket om det: ja, vi ska göra det, vi ska skära ned med 25 procent - men var finns substansen?
There is a lot of talk of that: yes, we will do it, we will reduce by 25% - but where is the beef?
SwedishEuropa kan inte skära av sina kristna rötter.
It was in the name of solidarity that we Poles, fought for freedom.
SwedishDeras påståenden utgör den sårade ungerska nationalismens rena och skära lögner, påhitt och fantasifoster.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
SwedishDet var ett misstag att skära ned i den tionde EUF trots att man inte använde hela summan i den nionde.
It was a mistake to reduce the 10th EDF, even though the full amount provided under the ninth was not spent.
SwedishVarför har vi inte ärligheten att skära i det egna köttet och säga att 4 till 500 ledamöter är maximum.
Why can we not be realistic enough to impose our own restrictions and say that 400 to 500 Members is enough?