švédsko-anglicko překlad pro "röstning"

SV

"röstning" anglický překlad

SV röstning
volume_up
{společný rod}

1. generál

volume_up
poll {podstatné jméno}
Övervakning av valförfarandets olika stadier - registrering, nominering, röstning, rösträkning och besvärsmöjligheter - är nödvändigt.
Observation of the different stages of the electoral process - registration, nomination, polling, counting and appeals - are crucial.
Enligt uppgifter godkände inte rådet röstningen vid vissa röstlokaler.
The Council reportedly rejected the vote in some polling stations.
röstning (také: röstande)
volume_up
polling {podstatné jméno}
Enligt uppgifter godkände inte rådet röstningen vid vissa röstlokaler.
The Council reportedly rejected the vote in some polling stations.
Övervakning av valförfarandets olika stadier - registrering, nominering, röstning, rösträkning och besvärsmöjligheter - är nödvändigt.
Observation of the different stages of the electoral process - registration, nomination, polling, counting and appeals - are crucial.

2. politika: "parlamentarisk"

röstning (také: omröstning)
volume_up
division {podstatné jméno} (parliamentary)

Synonyma (švédsky) pro "röstning":

röstning

Příklady použití pro "röstning" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDessa jobb kunde förstöras mycket snabbt genom vårt missförstånd och vår röstning.
Those jobs could be destroyed very quickly by our misunderstanding and our vote.
SwedishKan jag i gårdagens protokoll få in en rättelse om min röstning.
Mr President, can I just establish for yesterday's Minutes a correction to my vote.
SwedishJag hoppas att parlamentet lever upp till detta rykte under morgondagens röstning.
I hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.
SwedishI min röstning har jag utgått från rekommendationerna från "Eurogroup for Animal Welfare".
I have based my vote on the recommendations of the "Eurogroup for Animal Welfare" .
SwedishI min röstning har jag utgått från rekommendationerna från " Eurogroup for Animal Welfare ".
I have based my vote on the recommendations of the " Eurogroup for Animal Welfare ".
SwedishMen på det sätt som denna röstning genomförs är den inte sluten.
However, because of the way it works, it is impossible to hold a secret ballot.
SwedishVi vill helt enkelt ha en förklaring på denna systematiska röstning emot våra ändringsförslag.
To be frank, we can find no explanation for this systematic negative vote.
SwedishDet är lätt att inse att det är viktigt med rösträtt och röstning på samtliga myndighetsnivåer.
The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
SwedishNu kommer stunden då ni ångrar er röstning i tisdags.
Colleagues, this is the moment when you regret the vote of last Tuesday.
SwedishLikuds röstning i kongressen.
One of them, which has been mentioned by the High Representative, is the vote in the Likud Congress.
SwedishMed anledning av denna diskussion känner jag mig föranlåten att förklara vår röstning.
Following the debate I feel compelled to explain our vote.
SwedishDet framgår av listan över omröstningar att ändringsförslag 3 förstskall bli föremål för röstning.
The voting list shows that Amendment No 3 should be voted first.
SwedishNu kommer stunden då ni ångrar er röstning i tisdags.
Colleagues, this is the moment when you regret the vote of last Tuesday.
SwedishJag kan besvara Proinsias De Rossas fråga om offentlig röstning i rådet på följande sätt.
   Mr President, I can answer Mr De Rossa’s question about public voting in the Council as follows.
SwedishTill exempel har vi här en röstning om borttagning.
The example I've got up here is a Votes For Deletion page.
Swedish. - (BG) Jag skulle vilja förklara min röstning om luftfartsavtalet mellan EU och Vietnam.
in writing. - (BG) I wish to explain my vote on the Aair Transport Agreement between the European Union and Vietnam.
SwedishTack vare Europaparlamentets röstning har vi nu en budget, en rättslig grund, klar styrning och en upphandlingsplan.
Thanks to the EP vote, we now have a budget, a legal basis, clear governance and a procurement plan.
SwedishBlockering av aktier ska förbjudas, röstning genom ombud ska liberaliseras och elektronisk användning ska tillåtas.
Share blocking is to be abolished, cross-border proxy voting liberalised and electronic means permitted.
SwedishGenom deras insatser har det ryska samhället nekats den viktigaste pelaren i en demokrati, rätten till fri röstning.
Their efforts have denied Russian society the most important pillar of democracy, the freedom of suffrage.
Swedish(ET) Jag vill förklara min röstning.
(ET) I would like to offer an explanation of my vote.