švédsko-anglicko překlad pro "passa i"

SV

"passa i" anglický překlad

EN

SV passa i
volume_up
{sloveso}

passa i (také: anpassa, bereda, utrusta, förse)

Podobné překlady pro "passa i" anglicky

passa sloveso
I podstatné jméno
English
i předložka

Příklady použití pro "passa i" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
SwedishDessa skulle passa förhållandena i det landet och då kan de agera på lämpligt sätt.
These would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
SwedishI sitt nuvarande tillstånd skulle Turkiet passa in i det auktoritära Europa vi hade
Turkey decided in favour of Europe as long ago as the Atatürk revolution in the early 1920s.
SwedishProjekten kommer i fortsättningen att vara tvungna att mera passa i pre-tillträdesstrategin.
Future projects must be more in keeping with the pre-accession strategy.
SwedishDet är också möjligt att passa in detta i ramverket för detta direktiv.
That is what my country has had and I believe we can keep it.
SwedishMin fjärde kommentar gäller budgetbistånd (som förvisso skulle passa bättre i en bredare debatt).
My fourth comment is to do with budget aid (and it would be more fitting in a broader debate).
SwedishMin kollegas avslutande ord skulle passa perfekt som inledning i mitt tal.
It is true, we need more strategic thinking and vision.
SwedishNaturligtvis måste även dessa förbindelser passa i strävandet efter en hållbar transport.
Naturally, these connections too must be consistent with efforts to achieve a sustainable system of transport.
SwedishCards-programmet är så omfattande att det är omöjligt att passa in det i den nuvarande budgetplanen.
The CARDS programme is so huge that it is impossible to adapt it to the present financial perspectives.
SwedishDet var mycket viktigare för mig att passa in i mansbilden, än Sheila och det hon blev utsatt för.
It was way more important to me, about me and my man box card than about Sheila and what was happening to her.
SwedishOch varför skulle dina sånger inte passa i mina salar?
And why should your songs be unfit for my halls?
SwedishEn överenskommelse med en sådan inriktning skulle passa väl in i den bredare europeiska politik som EU håller på att utveckla.
An arrangement agreed along such lines would be well suited to the EU’s evolving broader European policy.
SwedishPåståenden om livsmedel måste bygga på vetenskapliga fakta och behöver inte passa in i en profil som de styrande har infört.
I thought I ought to vote in favour of Amendment 29 which abolishes the nutrient profiles proposed by the Commission.
SwedishSlutligen vill jag passa på att i förskott gratulera Evelyne Gebhardt som fyller år nästa vecka.
Furthermore, I am confident that the valuable efforts made by the European Parliament will provide a good basis for further constructive discussions.
SwedishVi bör emellertid komma ihåg att de kriterier vi använder måste uppfattas som objektiva av WTO för att passa in i den gröna boxen.
As Commissioner McCreevy already mentioned, we also accept the extension of support for young farmers to subsidise loans.
SwedishJag bara konstaterade att Moorhouse är alldeles för vänstervriden för att kunna passa i det moderna labourpartiet.
Mr President, I merely wish to observe that Mr Moorhouse is far too left wing to have a place in the modern Labour Party.
SwedishEn överenskommelse med en sådan inriktning skulle passa väl in i den bredare europeiska politik som EU håller på att utveckla.
Thus, Russia has recently concluded an agreement with Ukraine, Belarus and Kazakhstan on the formation of a common economic area.
SwedishNu försöker man passa in alliansen i den nordliga geopolitiken, där den i nuläget skulle skapa osäkerhet.
Now the attempt is being made to adapt the alliance to Nordic geopolitics, which under the current circumstances would create uncertainty in the latter.
SwedishDet handlar om ett hårt, klokt och målinriktat arbete, och jag vill i dag passa på att gratulera Jean-Claude Juncker till detta.
It is a matter of hard, sensible and purposeful work, and that is something on which I should like to compliment Mr Juncker today.
SwedishDet handlar om ett hårt, klokt och målinriktat arbete, och jag vill i dag passa på att gratulera Jean-Claude Juncker till detta.
It is a matter of hard, sensible and purposeful work, and that is something on which I should like to compliment Mr Juncker today.