švédsko-anglicko překlad pro "partnerskap"

SV

"partnerskap" anglický překlad

SV partnerskap
volume_up
{střední rod}

partnerskap (také: kompanjonskap)
volume_up
partnerships {podstatné jméno}
Kommissionens handlingsplan omfattar även utfästelser om partnerskap med AVS.
The Commission action plan also contains commitments to partnerships with the ACP.
Det finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
partnerskap (také: samverkan, kommanditbolag, kompanjonskap)
volume_up
partnership {podstatné jméno}
Strategiskt partnerskap EU-Brasilien - Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (debatt)
EU-Brazil Strategic Partnership - Mexico Strategic Partnership (debate)
Partnerskap är en viktig förutsättning, även partnerskap med icke-statliga organisationer.
Partnership is an important precondition, including partnership with NGOs.
Till sist: Ett partnerskap måste vara ett partnerskap mellan jämlika parter.
Finally, a partnership must be a partnership of equals.

Synonyma (švédsky) pro "partnerskap":

partnerskap
Swedish

Příklady použití pro "partnerskap" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishAvser vi alltså att främja denna strategi genom våra partnerskap i Medelhavsområdet?
The reason I ask is because we already have a strategy in the directive in question.
SwedishUnder de senaste åren har EU och Ryssland utvecklat ett starkt partnerskap.
In recent years, the European Union and Russia have developed a strong relationship.
SwedishVi har många andra partnerskap, men detta är det centrala partnerskapet för oss i EU.
We have lots of other ones, but this one is the key one for us in the European Union.
SwedishEU bör dock uppfylla sina medborgares förväntningar i partnerskap med Förenta staterna.
We must secure these goals and we do so in a spirit of openness and mutual respect.
SwedishNu vill vi bygga upp detta partnerskap markant som en del av EU: s grannlandspolitik.
A particular feature of that is your House’ s dialogue with the Ukrainian parliament.
SwedishI kväll vill jag gärna kort uppehålla mig vid detta offentlig-privata partnerskap.
I hope you will allow me briefly to dwell on this public-private cooperation this evening.
SwedishDet råder ingen tvekan om att offentlig-privata partnerskap är viktiga för EU:s ekonomi.
There can be no doubt as to the importance of PPPs for the European economy.
SwedishDefinitionerna av dessa två former av partnerskap är mer eller mindre desamma.
The definitions of those two arrangements are more or less the same.
SwedishHur kommer ni exempelvis att göra med avtalet om ekonomiskt partnerskap (EPA) nästa vecka?
Will you, Commissioner, for example, be signing off the agreement next week on EPAs?
SwedishJag vill säga att en av egenskaperna hos strukturfonderna är partnerskap.
Apartment blocks must not be built; there is not a strip of green in the whole of Athens.
SwedishDen ena gäller åldersgränsen och den andra ställningen för samboförhållanden och partnerskap.
One concerns the age limit and the other the position of cohabiting couples.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
This is about more than just buying up fishing rights from third countries and denuding their stocks.
SwedishVi bör därför erbjuda dem ett partnerskap som i slutändan skulle kunna leda till medlemskap.
Mr President-in-Office of the Council, I welcomed your comments on relations with Ukraine.
SwedishEuropeiska unionen är inte en idealmodell för partnerskap mellan det privata och det offentliga.
The question before us is how Europe decides between competing and cutting itself off.
SwedishLiksom med alla nära partnerskap har vi inte alltid samma uppfattning i alla frågor.
This is the root of the political problem which now faces us.
SwedishParlamentet välkomnar uttryckligen offentlig-privata partnerskap som genomförandeform.
Parliament explicitly welcomes the PPP form of implementation.
SwedishDen andra frågan är behovet av ett nytt slags partnerskap med länderna i söder.
Europe suffers from four dimensions of the digital divide: geographical, social, economic and cultural.
SwedishTexten i resolutionen om avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC-staterna är en bra kompromiss.
The text contained in the SADC-EPA Resolution presents a good compromise.
SwedishDags att lägga in en högre växel - Att skapa ett nytt partnerskap för företagaranda och tillväxt
Time to move up a gear Creating a Europe of entrepreneurship and growth
SwedishDetta strategiska partnerskap är också viktigt för oss.
The next item is the Council and Commission statements on the EU-Russia summit.