švédsko-anglicko překlad pro "pappersmassa"

SV

"pappersmassa" anglický překlad

SV

pappersmassa {společný rod}

volume_up
pappersmassa (také: pulpa, mos, fruktkött, innanmäte)
volume_up
pulp {podstatné jméno}
Från ett ton halm kan man utvinna en halvt ton pappersmassa och en fjärdedels ton bioetanol.
Out of a ton of straw you can create half a ton of paper pulp and a quarter of a ton of bioethanol.
I framtidens bioraffinaderier produceras således även andra värdefulla produkter från biomassa, förutom papper och pappersmassa.
In future the biorefineries will thus produced other valuable products from biomass, in addition to paper and pulp.
Till de viktigaste exportvarorna hör telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik.
Main exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.
pappersmassa (také: trämassa)
volume_up
wood pulp {podstatné jméno}