švédsko-anglicko překlad pro "oplanerad"

SV

"oplanerad" anglický překlad

volume_up
oplanerad {příd. jm.}
SV

oplanerad {přídavné jméno}

volume_up
oplanerad
Nio års uppehåll betyder inte nödvändigtvis oplanerad graviditet.
A nine-year gap doesn't necessarily mean an unplanned pregnancy.
Trots att utländska turister är viktiga för ekonomin är oplanerad massturism inte miljövänligt.
Although foreign tourists play an important part in the economy, unplanned mass tourism is not environmentally sound.
I 190 av fallen rör det sig om oönskade eller oplanerade graviditeter.
Of these pregnancies, 190 are unwanted or unplanned.
oplanerad (také: tillfällig)
volume_up
chance {příd. jm.}
oplanerad
volume_up
ad hoc {příd. jm.}

Příklady použití pro "oplanerad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet beror på om din vård är planerad English eller oplanerad English.
It depends on whether your treatment is unforeseen or planned ahead.
SwedishOm du måste betala för oplanerad vård utomlands ska du ansöka om ersättning i det landet.
When you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.
SwedishDet gröna bältet har hjälpt oss att skydda landsbygdens skönhet och blockera oplanerad stadsbebyggelse.
The green belt has successfully protected the beauty of our countryside and blocked arbitrary urban sprawl.
SwedishTrots att utländska turister är viktiga för ekonomin är oplanerad massturism inte miljövänligt.
What, after all, can be more important in a form of international cooperation such as the EU than, specifically, the saving of human lives?
SwedishDet är stor skillnad mellan förfarandena vid oplanerad vård – när du blir akut sjuk utomlands – och planerad vård utomlands.
There is a big difference in procedures between unforeseen health treatment – when you fall ill abroad – and planned medical treatment abroad.