švédsko-anglicko překlad pro "obesvarad"


Nechceš hledat obesvärad
SV

"obesvarad" anglický překlad

volume_up
obesvarad {příd. jm.}

SV obesvarad
volume_up
{přídavné jméno}

obesvarad (také: ovederlagd)
volume_up
unanswered {příd. jm.}
Denna återkommande uppmaning från vårt utskott får inte förbli obesvarad.
This repeated call by our committee must not remain unanswered.
En viktig fråga är däremot fortfarande obesvarad.
A major question remains unanswered, however.
Denna politik kommer inte att förbli obesvarad.
This policy will not go unanswered.

Příklady použití pro "obesvarad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishKommissionens innovationsstrategi är klar men denna fråga förblir obesvarad.
The Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
SwedishDen knepiga frågan om att reformera finansieringen av budgeten är fortfarande obesvarad.
The thorny issue of reforming the financing of the budget remains unresolved.
SwedishDenna fråga är fortfarande obesvarad och jag väntar mig ett svar från er.
Commissioner, this question is pending and I await an answer from you.
SwedishJag vill bara helt kort kommentera några punkter: Till att börja med är frågan om möjligheten att använda PCB-kontrollen för griskött fortfarande obesvarad.
Firstly, the question of the applicability of the PCB tests for pork is still open.
SwedishDet är obesvarad själv-kärlek.
(Laughter) I don't feel I can afford a relapse.
SwedishDenna fråga är alltjämt obesvarad eftersom frågan inte heller är löst för de nuvarande medlemsstaterna.
Mr Verheugen, the protection of minorities was a condition for accession, but how will we protect the minorities once they form part of the European Union?
SwedishEn av mina frågor förblev obesvarad, nämligen den som gällde det motiverade yttrande som kommissionen sände till Belgien 2008.
There was one of my questions he did not answer, which related to the reasoned opinion sent to Belgium by the Commission back in 2008.
SwedishExakt vad man menar med lika rättigheter för homosexuella vid EU:s institutioner tycks vara en fråga som förblir obesvarad.
Giving concrete form to the equal rights of homosexual employees of the European institutions appears to be turning into a never-ending story.
SwedishExakt vad man menar med lika rättigheter för homosexuella vid EU: s institutioner tycks vara en fråga som förblir obesvarad.
Giving concrete form to the equal rights of homosexual employees of the European institutions appears to be turning into a never-ending story.
SwedishEn annan fråga som fortfarande är obesvarad är vilken rätt som skall tillämpas i tvistefrågor, alltså i de fall då olika rättssystem kolliderar.
A further unresolved question was that of which law should apply in cases of dispute where there was a conflict of legislative provisions.
SwedishFrågan om den parlamentariska kontrollen, den rättsliga kontrollen av den andra och tredje pelaren, förblir också obesvarad, liksom frågan om en stadga för europeiska partier osv.
Questions remain about parliamentary and judicial control in the second and third pillars, as they do about the status of European parties and so on.
SwedishFrågan är fortfarande obesvarad - har människorättssituationen förbättrats i sådan utsträckning att vi bör ta detta viktiga steg och råda parlamentet att stödja handelsavtalet?
The question remains unresolved - has the human rights situation improved to such a degree that we should take this important step and advise Parliament to endorse the trade agreement?