švédsko-anglicko překlad pro "obestämd"

SV

"obestämd" anglický překlad

volume_up
obestämd {příd. jm.}

SV obestämd
volume_up
{přídavné jméno}

obestämd (také: frånvarande, drömlik, diffus, sentimental)
volume_up
dreamy {příd. jm.}
obestämd (také: flytande, ledig, instabil, disponibel)
volume_up
fluid {příd. jm.}
obestämd (také: formell, stel, opersonlig)
volume_up
impersonal {příd. jm.}
obestämd (také: tveksam, kluven, villrådig, svävande)
volume_up
indecisive {příd. jm.}
obestämd (také: vag, oöverskådlig)
volume_up
indefinite {příd. jm.}
Internerna på Belmarsh i England drivs bokstavligen till vansinne av att vara inspärrade på obestämd tid.
Internees at Belmarsh in England are literally being driven mad by indefinite incarceration.
Eftersom detta mål inte kan nås dömer EU sig självt till närvaro i detta land på obestämd tid.
Since this goal is unattainable, the EU condemns itself to an indefinite presence in that country.
Om fonden skulle kollapsa skulle det kosta staten mycket pengar på obestämd tid.
If the foundation were to collapse, it would cost the state a lot of money for an indefinite period.
obestämd (také: tveksam, oviss, oklar)
volume_up
uncertain {příd. jm.}
Därför lade vi ned våra röster i följande frågor: vi ville ha reform nu, inte senare vid en obestämd tidpunkt, vi ville ha jämlikhet för våra kolleger från anslutningsstaterna.
We, therefore, abstained on the following issues: we wanted reform now, not reform later at an uncertain date; we wanted equality for our colleagues from the acceding states.
obestämd
volume_up
undecided {příd. jm.}
obestämd (také: vag, odefinierad, oklar)
volume_up
undefined {příd. jm.}
obestämd (také: allmän, svag, vag, oklar)
volume_up
vague {příd. jm.}
Kommissionens text förblir vag och obestämd på den punkten.
The Commission's text is vague and imprecise on this point.
The new Article 7D is still fairly vague.
Svaret verkar mycket diffust och flyttar fram beslutet på obestämd tid.
   Mr President, ladies and gentlemen, the answer seems very vague to me and puts off a decision .

Synonyma (švédsky) pro "obestämd":

obestämd

Příklady použití pro "obestämd" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDetta system skulle säkerställa att stora summor inte blir utestående på obestämd tid.
This system should ensure that major amounts will not be outstanding indefinitely.
SwedishFöljden av detta blir att det kan dra ut på förfarandet på obestämd tid.
The consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
SwedishToppmötet som skulle ha hållits i november 2010 har skjutits upp på obestämd tid.
The summit that was supposed to be held in November 2010 has been postponed indefinitely.
SwedishDet bästa skulle faktiskt vara att avbryta saker och ting, men inte på obestämd tid.
Indeed, it would be best to suspend matters, but not indefinitely.
SwedishDe har i alla fall skjutit upp sina egna folkomröstningar på obestämd tid.
At any rate, they have postponed their own referendums indefinitely.
SwedishVi borde låta saken bero vid det och enligt min mening förlänga regleringen på obestämd tid.
We should leave the arrangements as they are and in my opinion prolong them indefinitely.
SwedishEfter alla förseningar är det orimligt att förlänga kommissionens mandat på obestämd tid.
After all the delays, indefinitely extending the Commission's mandate does not make any sense.
SwedishDet finns inget i rådets slutsatser som antyder att saker skjuts på obestämd framtid.
There is nothing in the Council Conclusions to indicate that things are being put off indefinitely.
SwedishDet är oacceptabelt att den ska förbli subventionerad på obestämd tid.
It is unacceptable that it should remain subsidised indefinitely.
SwedishMed en sådan oenighet har vi själva skjutit upp lösningen på dessa problem på obestämd tid.
With such disagreement, we ourselves have postponed the solution of these problems indefinitely.
SwedishRyssarna har nu skjutit upp dessa viktiga samtal på obestämd tid.
The Russians have now deferred these important talks indefinitely.
SwedishOm planen förkastas kommer Cypern att vara delat på obestämd tid.
If the plan is rejected, the island will be divided indefinitely.
SwedishVidare skall direktivet nu gälla på obestämd tid.
In addition, for the first time the directive is to remain in force indefinitely.
SwedishInternerna på Belmarsh i England drivs bokstavligen till vansinne av att vara inspärrade på obestämd tid.
We reiterate two underlying commitments against which these concerns must be evaluated.
SwedishDet bästa skulle faktiskt vara att avbryta saker och ting, men inte på obestämd tid.
However, we should take into account the ‘ no ’ in two countries, but also the ‘ yes’ in ten other countries.
SwedishVarför har det senarelagt, på obestämd tid, överenskommelsen om specifika mål för att bekämpa fattigdomen i EU?
Why has it postponed agreement on specific targets to combat poverty in the EU indefinitely?
SwedishMen det visar er att kommissionen absolut inte har för avsikt att skjuta upp besluten i frågan på obestämd tid.
The Commission has absolutely no intention of postponing decisions on this matter indefinitely.
SwedishEn förlängning på obestämd tid kan vi dock inte godta.
However, we cannot agree to extend the scheme indefinitely.
SwedishUnder tiden har den tyska förbundsregeringen skjutit upp införandet av avgiften på obestämd tid.
In the meantime, the Federal German Government has postponed the introduction of the motorway toll indefinitely.
SwedishVi stöder ett godkännande på obestämd tid, under förutsättning att produkternas säkerhet inte påverkas av det.
We support authorisation for an unlimited period, provided that this does not impact on product safety.