švédsko-anglicko překlad pro "noga undersöka"

SV

"noga undersöka" anglický překlad

SV noga undersöka
volume_up
{sloveso}

1. generál

noga undersöka (také: psykoanalysera, ta ut satsdelar, analysera, reda ut)
volume_up
to analyze {sl.} [am. angl.]
noga undersöka (také: sila, granska, sålla, sovra)

2. "noggrant undersöka"

noga undersöka (také: psykoanalysera, ta ut satsdelar, analysera, reda ut)
volume_up
to analyse {sl.} [brit. angl.]

Příklady použití pro "noga undersöka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDetta är alltså en synpunkt som vi skulle vara tvungna att undersöka mycket noga.
So this would be one angle, which we would have to look at very carefully.
SwedishVi kommer verkligen att noga undersöka varför det har tagit så lång tid.
We will be looking very closely at the reasons why this process has taken so long.
SwedishHär måste vi åter mycket noga undersöka de villkor vi vill införliva.
Here again, we must examine very carefully the terms that we want to incorporate.
SwedishI vilket fall som helst måste vi noga undersöka alla fakta i frågan.
In any case, we need to examine the facts of the matter very closely.
SwedishMan bör noga undersöka om det inte handlar om en helt felaktig kostnadsberäkning.
We need to examine these costings closely in order to ensure that they are not completely out of line.
SwedishVi ska undersöka detta noga och hoppas att det inte händer under nästa sammanträdesperiod.
We have shown great flexibility during the votes and continued with these from the row concerned.
SwedishVi ska undersöka detta noga och hoppas att det inte händer under nästa sammanträdesperiod.
We shall be looking into this carefully and trust that it will not happen in the next part-session.
SwedishKommissionen kommer att noga undersöka konsekvenserna av att anta varje sådan bredare definition.
The Commission will examine carefully the consequences of adopting any such broader definition.
SwedishVi måste mycket noga undersöka hur Europeiska unionen finansierar program i denna region.
We need to examine very closely the way in which the European Union is funding programmes in this region.
SwedishNär vi genomför paketet måste vi, som föregående talare sade, noga undersöka vissa frågor.
In implementing the package, as the previous speaker said, we must take a careful look at specific points.
SwedishVi uppmanar på nytt den colombianska regeringen att noga undersöka omständigheterna kring detta brott.
We urge the Colombian government again to investigate the precise circumstances of these crimes.
SwedishMan bör noga undersöka hur smittsamma sjukdomar övervakas av Europeiska unionens institutioner.
Close consideration should be given to how infectious diseases are monitored by European Union institutions.
SwedishJag kommer noga att undersöka om vi kan offentliggöra någon information som skulle bidra till denna debatt.
I will look carefully into whether we can make public any information that will help in this debate.
SwedishMan måste också noga undersöka borrningsfrågan och oljestudierna inom ramen för förhandlingarna.
I think that close attention must also be paid to the impact of the drilling issue and oil surveys on the negotiations.
SwedishVi bör därför noga undersöka de system som har rönt störst framgångar i andra delar av världen.
We should, therefore, thoroughly investigate the systems which have been the most successful in other parts of the world.
SwedishDetta är allvarliga saker, och EU:s regeringar måste noga undersöka de olika alternativ som står till vårt förfogande.
This is serious business and EU governments must look closely at the different options available to us.
SwedishDetta är allvarliga saker, och EU: s regeringar måste noga undersöka de olika alternativ som står till vårt förfogande.
Countries with low debt should be allowed to invest in key infrastructural projects of national importance.
SwedishVi kommer noga att undersöka önskvärdheten av att utarbeta en lista över frågor som styrelsen bör ta itu med.
We will look carefully at the desirability of producing an explicit list of issues which the governing board should examine.
SwedishVi behöver noga undersöka om det är genomförbart och vilka konsekvenser det skulle få för alla berörda parter.
There is a need to examine very carefully whether that is feasible and what consequences it would have for all stakeholders.
SwedishDet måste vi undersöka noga.
That is something we need to look at very carefully.