švédsko-anglicko překlad pro "naturresurs"

SV

"naturresurs" anglický překlad

SV naturresurs
volume_up
{společný rod}

naturresurs (také: naturtillgång)
volume_up
natural resource {podstatné jméno}
Skogsstrategin betonar skogarnas betydelse som en förnyelsebar naturresurs.
The forestry strategy stresses the significance of forests as a renewable natural resource.
Fiskbestånd är sannerligen en naturresurs och de bör vara förnybara för all framtid.
Fish stocks are a truly natural resource and should be renewable for all time.
Vatten är en känslig naturresurs vars betydelse är oskattbar.
Water is a vulnerable and invaluable natural resource.

Příklady použití pro "naturresurs" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishHittills klassas inte torv i likhet med trä som en förnybar naturresurs.
Up till now, peat has not been classed as a renewable energy source, like wood.
SwedishI verkligheten är torv en med trä jämförbar förnybar naturresurs, vars förnyelsecykel är längre.
In fact, peat is a natural renewable resource whose cycle for regeneration is longer than that of wood.
SwedishSkog är också en mycket värdefull förnybar naturresurs.
The forest is also a very valuable renewable resource.
SwedishMen skogarna utgör också en värdefull och viktig förnyelsebar naturresurs som råvaruoch energikälla för många olika industrigrenar.
But forests are also valuable and important as a renewable resource, a source of raw materials and energy for many different industries.
SwedishAtt hålla vattnet, vår basala naturresurs, rent spelar en mycket viktig roll här med tanke på fiskeri och turism.
Maintaining clean water, because that is our foundation and our resource, plays a very, very important role here, when we think of fisheries and when we think of tourism.
SwedishJag har utarbetat ett arbetsdokument inför mötet i Lima där jag analyserar det nuvarande tillståndet för denna viktiga naturresurs i Europeiska unionen.
I have prepared a working paper for the meeting in Lima in which I analyse the present state of this important natural source in the European Union.