švédsko-anglicko překlad pro "nätt"


Nechceš hledat natt, natt-
SV

"nätt" anglický překlad

volume_up
nätt {příd. jm.}
volume_up
nätt {přísl.}
EN
SV

nätt {přídavné jméno}

volume_up
nätt (také: liten, kräsen, söt)
volume_up
dainty {příd. jm.}
volume_up
trim {příd. jm.}
nätt (také: banal, sliten, alldaglig, trivial)
volume_up
trite {příd. jm.}

Synonyma (švédsky) pro "nätt":

nätt

Příklady použití pro "nätt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEn nätt och jämnt presentabel form men ett innehåll med allvarliga brister.
The form is just about presentable, but is very much lacking in content.
SwedishVi har bara nätt och jämt undvikit att inrätta ett system med sanktioner som vissa kräver.
We only just avoided the establishment of the system of sanctions some people wanted.
SwedishNär ni nätt och jämt har kommit ut ur ett fängelse, gå inte in i nästa.
Now that you have just emerged from your former prison, do not rush to enter a new one.
SwedishDet lyckas nätt och jämnt att med mycket små steg spela en fullvärdig roll i fredsprocessen.
It is only managing to play a valuable role in the peace process in very small steps.
SwedishTerroristerna stöder nätt och jämnt försiktig medling, för att sedan begära mer och mer.
'Softly, softly' conciliation is merely banked by the terrorists, who then demand more and more.
SwedishTerroristerna stöder nätt och jämnt försiktig medling, för att sedan begära mer och mer.
'Softly, softly ' conciliation is merely banked by the terrorists, who then demand more and more.
SwedishDet räcker nätt och jämt till två tält och en varmvattensäck.
That just about covers the cost of two tents and a hot-water bottle.
SwedishUr europeiskt perspektiv är det dock nätt och jämnt acceptabelt.
From a European perspective, it is, however, barely acceptable.
SwedishNågra av dem når nätt och jämnt upp till 35 procent av unionens genomsnitt.
Some of them barely reach 35% of the Union average.
SwedishDärför anser jag att kompromissen bara är nätt och jämt godtagbar.
To that extent I find the compromise just about acceptable.
SwedishAtt nya mediciner inom EU får tio års marknadsskydd är något som jag nätt och jämnt kan ge mitt samtycke till.
I can just about endorse the ten-year market protection for new medicines within the EU.
SwedishJag är glad att även Europaparlamentet har slagit in på denna väg, om än nätt och jämt.
I am pleased that the European Parliament has agreed with this approach, even if it has been by a narrow margin.
SwedishVi lyckades nätt och jämnt undvika att Vitryssland valdes in.
We only just managed to prevent the election of Belarus.
SwedishVisserligen är det bara 1 procent av de 27 medlemsstaternas BNP, men det är ändå en nätt summa.
Admittedly, that is only 1% of the gross national product of the 27 Member States, but it is still a tidy sum.
SwedishKommissionens ursprungliga förslag låg nätt och jämnt i linje.
The original Commission proposal was barely in line.
SwedishSå mycket mer som jag, som muslim, måste erinra om att fjortonhundratalet efter Hégira nätt och jämt har inletts.
In fact, as a Muslim, I should remind you that the 15th century after the Hegira has barely begun.
SwedishLéotard fick nätt och jämnt komma in i Makedonien.
Mr Léotard was almost not allowed into Macedonia.
SwedishDe motsvarar nätt och jämt 3 procent av resurserna.
They represent barely 3% of resources.
SwedishJag tänker på gaeliskan i Irland och språken i de baltiska staterna, som nätt och jämnt undkommit russifieringen.
I am thinking of Gaelic in Ireland and the languages of the Baltic states, which have only just escaped Russification.
SwedishDet är dessutom ett muslimskt land där andra religioner, liksom i alla muslimska länder, nätt och jämnt eller inte alls tillåts.
We must reject all forms of racism from those who are trying to make religion a basis for discrimination.