švédsko-anglicko překlad pro "motvind"

SV

"motvind" anglický překlad

SV motvind
volume_up
{společný rod}

motvind
volume_up
headwind {podstatné jméno}
Vi får inte låta de här resultaten gå oss ur händerna när vi nu kämpar i motvind.
We should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Mycket riktigt, ni cyklar gärna och mycket, utan vind, med vind, motvind.
It is true that you frequently enjoy cycling, and in a variety of conditions: without wind, with the wind behind you and with a headwind.
När det är stark motvind flyger de så lågt som möjligt.
If they encounter strong headwinds, they fly as low as possible.

Příklady použití pro "motvind" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishNär allt kommer omkring blåser det motvind, och det kommer att göra kampanjen mer intressant.
After all, it is an ill wind and it will give the campaign added interest.
SwedishDessutom har arbetet, som sagt, bedrivits i viss motvind.
As has been said, the work has, moreover, been something of an uphill struggle.
SwedishDet råder ingen tvekan om att vi för tillfället har kraftig motvind.
Clearly, we are up against a head wind at the moment.
SwedishNär det är stark motvind flyger de så lågt som möjligt.
If they encounter strong headwinds, they fly as low as possible.
SwedishSå att säga att det offentliga utbildningssystemet i Bertie County kämpar i motvind, vore en enorm underdrift.
So to say that the public education system in Bertie County is struggling would be a huge understatement.
SwedishDet var en kamp i motvind men det var den värd.
That was an uphill struggle, but it was worth it.
SwedishI sådan motvind borde jag säga att det är ett bra avtal - avtalet med Angola - för Europeiska unionen och för Angola.
Against such a tide, I should say that this is a good Agreement - I am talking about the Agreement with Angola, for both the European Union and for Angola itself.
SwedishJag är säker på att ni många gånger har känt er frustrerade över att inte kunna ”göra” något när att ”säga” något bara har känts som att spotta i motvind.
I am sure that on many occasions you have felt the frustration of not being able to 'do', when 'saying' just seemed like spitting in the wind.
SwedishDet är ju självklart att det i ekonomisk motvind är svårare för medlemsstaterna att hålla sig till grunden i EMU: stabilitetspakten.
After all, it is evident that times of economic adversity make it more difficult for the Member States to adhere to the EMU's underlying principle: the Stability Pact.
SwedishDet är ju självklart att det i ekonomisk motvind är svårare för medlemsstaterna att hålla sig till grunden i EMU: stabilitetspakten.
After all, it is evident that times of economic adversity make it more difficult for the Member States to adhere to the EMU' s underlying principle: the Stability Pact.
SwedishPR- eller informationskampanjerna kommer att vara ett arbete i motvind, slöseri med pengar och tid, såvida de inte sker inom ramen för en god ekonomisk förvaltning.
Any PR or information campaigns will be an uphill struggle, a waste of money and time, unless they are in the context of sound economic management.
SwedishVarje regering, varje politiker som går i bräschen för Europeiska unionen och integrationen kommer nog att få känna av ett mycket hårt klimat, en mycket hård motvind.
Those governments, those politicians who support the European Union and integration will get a taste of a very harsh climate, and will fight against strong headwinds.