švédsko-anglicko překlad pro "måla"


Nechceš hledat mala
SV

"måla" anglický překlad

SV måla
volume_up
[målade|har målat] {sloveso}

Luke Fildes fick i uppdrag att måla denna av Tate, som sedan grundade Tate Gallery.
Luke Fildes was commissioned to paint this by Tate, who then established the Tate Gallery.
Och Tate bad Fildes att måla bilden av samhällelig betydelse.
And Tate asked Fildes to paint a painting of social importance.
Trots det finns det ingen anledning att måla upp ett dystert scenario.
Still, there is no reason to paint such a sombre picture.
Trots det finns det ingen anledning att måla upp ett dystert scenario.
Still, there is no reason to paint such a sombre picture.
Det enklaste alternativet är ofta att måla hotbilder.
Painting a threatening picture is often the easiest option.
Så vi måste sluta vara cyniska och måla upp unionen som en slags olägenhet.
So we must stop being cynical and painting a picture of the Union as some kind of inconvenience.
måla (také: teckna, rita av)

Synonyma (švédsky) pro "måla":

måla

Příklady použití pro "måla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishJag vill inte måla upp något domedagsscenario, som man har gjort här.
Mr President, I do not want to depict a doom scenario, as has been done here.
SwedishOm man kan måla om dem, skulle jag gärna se att man också målade om väggarna där.
If they can be re-painted, I should like to see the walls there being re-painted as well.
SwedishJag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.
I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.
SwedishEn målare kommer kanske om några år att måla en motsvarande tavla som han kommer att kalla Srbrenica.
Perhaps in a few years a painter will create a similar work which he will call 'Srebrenica'.
SwedishEn målare kommer kanske om några år att måla en motsvarande tavla som han kommer att kalla Srbrenica.
Perhaps in a few years a painter will create a similar work which he will call 'Srebrenica '.
SwedishVi får inte måla verkligheten mer rosenröd än den är.
We should not make reality out to be more rose-tinted than it really is.
SwedishSå man lyckas inte fullt ut, i min mening, att måla upp en bild genom användandet av abstrakt statistik.
So you can only get so far, I think, in telling your story by using these abstract statistics.
SwedishJag ska måla ett diagram för dig! ... här är ett fisknät i havet, och all fisk har blivit uppfiskade i det här nätet.
Here's a net in the sea, and the fish have been pulled from the sea into this net.
SwedishLåt mig avslutningsvis måla upp ett litet framtidsperspektiv.
Please allow me to end with a glance into the future.
SwedishDet förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
SwedishÅterigen vill jag betona att målet naturligtvis inte är att måla över viktiga och fruktansvärda händelser i vår historia.
Once again I should stress that the aim here is not, of course, to airbrush important and terrible episodes out of our history.
SwedishLåt mig måla upp ett scenario för er.
SwedishI gengäld bör vissa politiska krafter i Europa inte spä på farhågorna av inrikespolitiska skäl eller måla upp katastrofscenarier.
In return, however, certain political forces in Europe should not cultivate fears for internal reasons or fabricate catastrophic scenarios.
SwedishMåla inte fan på väggen
SwedishDe insåg att, under 6,000 år av berättande, har de gått från att måla jakten på grottväggar till att avbilda Shakespeare på Facebook.
They realized that, in 6,000 years of storytelling, they've gone from depicting hunting on cave walls to depicting Shakespeare on Facebook walls.
SwedishJag vill inte måla upp något domedagsscenario för framtiden, inte heller se tillbaka i vredesmod på misslyckandet i Köpenhamn - även om jag är arg.
I do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
SwedishI nuläget kan vi antingen följa de människors regler som vill måla upp en svart bild eller erkänna att ingen är perfekt och att alla måste axla sitt ansvar.
Now we can either play the game of those who want to make everything look black or else admit that nobody is perfect and everybody shoulder their responsibilities.
SwedishJag tycker det verkar vara lite problematiskt - att måla upp risker vid skrivbordet och sedan vidta nödvändiga åtgärder är ju faktiskt lite problematiskt.
I have some difficulty with this, because there is surely something problematic about sitting down at a desk to think up dangers and then taking steps to prevent them.
SwedishAvslutningsvis är fan inte så svart som man vill måla honom och den polske rörmokaren är inte så hemsk som det har antytts, också av vissa ledamöter här i parlamentet.
To conclude, the Devil is not as black as he is painted, and the Polish plumber is not as terrible as has been suggested, even by some Members of this House.
SwedishVi måste vara försiktiga så att vi inte gör misstaget att måla in oss i ett hörn och förstöra EU:s moraliska auktoritet och i praktiken eliminera EU:s möjligheter att påverka.
We must be careful that we do not make the mistake of backing ourselves into a corner, destroying Europe's moral authority and making Europe largely ineffectual.