švédsko-anglicko překlad pro "krasch"

SV

"krasch" anglický překlad

EN
SV

krasch {společný rod}

volume_up
volume_up
bust-up {podstatné jméno}
Finansvärlden upplever faktiskt för närvarande en slags krypande krasch som påminner om krisen 1929 och följande år.
In fact, the world of finance is currently experiencing a sort of uncontrollable collapse which is reminiscent of the crisis of 1929 and subsequent years.
Varför behöver inte bankerna reagera direkt och omedelbart när de, till och med strax före en krasch, har gett människor rådet att köpa skräpobligationer?
Why do banks not have to respond directly and straight away when they have advised people, even shortly before a collapse, to buy ‘junk bonds’?
Det är ingen idé att gråta över spilld mjölk, vi måste tänka på att återvinna de belopp som förskingrats och ge särskilda garantier till småspararna om det blir en krasch.
There is no point crying over spilt milk, we must think about recuperating the misappropriated sums and giving specific guarantees to savers in the case of collapse.

Synonyma (švédsky) pro "krasch":

krasch

Příklady použití pro "krasch" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEn sådan krasch på finansmarknaderna har aldrig inträffat tidigare.
Madam President, such failure of financial markets has never happened until now.
SwedishKostnaden för denna krasch kommer att bli oerhört hög.
The cost of this failure will be extremely high.
SwedishVad skulle hända om framtida pensionärers långsiktiga sparande åts upp i en krasch till följd av vågade investeringar?
What would happen if the long-term savings of future pensioners were engulfed in a stock-market crash?
SwedishJag tror inte att folk är domedagsprofeter när de menar att nästa krasch blir oundviklig som en följd av detta.
I do not think that people are being doom-mongers when they say that as a result of this the next crash is inevitable.
SwedishKärnkraftverken är mycket riktigt inte konstruerade för att stå emot en krasch av ett stort kommersiellt flygplan.
I would like to say that nuclear power stations are not designed to endure the impact of a large commercial aircraft.
SwedishRisken för en krasch på finansmarknaden, terrorismens inverkan och krigshotet har lämnat djupa spår i världsekonomin.
The risk of a stock market crash, the impact of terrorism and the threat of war have significantly marked the world economy.
SwedishVi har just med nöd och näppe undvikit en stor krasch, och det kostade oss inte bara stora pengasummor utan också en hel del förtroende.
We have only just avoided a major crash, and that not only cost an awful lot of money, but also a lot of trust.
SwedishHan dog ju i en flygplans krasch.
SwedishFinansvärlden upplever faktiskt för närvarande en slags krypande krasch som påminner om krisen 1929 och följande år.
In fact, the world of finance is currently experiencing a sort of uncontrollable collapse which is reminiscent of the crisis of 1929 and subsequent years.
SwedishDet är ingen krasch.
SwedishEn krasch and grab?
SwedishFlyghaverier ingår i utredningen, eftersom följderna av en krasch för kärnkraftverkets säkerhet specifikt ingår i kriterierna.
Aircraft crashes do form part of the investigation because the impact of a crash on the safety of nuclear power plants is specifically covered in the criteria.
SwedishVarför behöver inte bankerna reagera direkt och omedelbart när de, till och med strax före en krasch, har gett människor rådet att köpa skräpobligationer?
Why do banks not have to respond directly and straight away when they have advised people, even shortly before a collapse, to buy ‘junk bonds’?
SwedishOch det visar sig så tydligt i att det på morgonen kan uppstå en liten valutastorm i sydöstra Asien och på eftermiddagen en krasch på New York-börsen.
By the same token, what may start as minor monetary turbulence in south east Asian markets in the morning can turn into a crash on the New York stock exchange by the afternoon.
SwedishOm man inte löser det kommer det emellertid att leda till arbetslöshet och en krasch för sektorn med ytterst allvarliga följder för den autonoma regionen Azorerna.
However, if this is not solved, it will result in unemployment and the failure of a sector, with extremely serious consequences for the Autonomous Region of the Azores.
SwedishDet är ingen idé att gråta över spilld mjölk, vi måste tänka på att återvinna de belopp som förskingrats och ge särskilda garantier till småspararna om det blir en krasch.
There is no point crying over spilt milk, we must think about recuperating the misappropriated sums and giving specific guarantees to savers in the case of collapse.
SwedishHan har en finansiell och ekonomisk kris hemma, som är nära att leda till en krasch på finansmarknaderna, som har påverkat världsekonomin och som fortfarande är långt ifrån löst.
He has a financial and economic crisis at home, bordering on a meltdown of financial markets, that has impacted the world economy and is a still a long way from being resolved.