švédsko-anglicko překlad pro "katastrof"

SV

"katastrof" anglický překlad

volume_up
katastrof {podstatné jméno}
volume_up
katastrof- {příd. jm.}

SV katastrof
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
catastrophe {podstatné jméno}
En katastrof - och det var en katastrof - av denna storleksordning får aldrig mer förekomma.
Never again must there be a catastrophe - for a catastrophe is what it was - of these dimensions.
Tabubeläggning och bagatellisering leder direkt till katastrof.
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
Schengenavtalet är en katastrof för hederligheten, men vem har skapat Schengen?
The Schengen Agreement is a catastrophe for probity, but who has created Schengen?

Příklady použití pro "katastrof" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishOch alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
SwedishDenna katastrof påminner oss om vårt ansvar som politiker.
Madam President, this drama reminds us of our responsibility as politicians.
SwedishMänskligt att döma bör det vid löpande drift vara uteslutet med en maximal katastrof.
As far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
SwedishVi bevittnar nu en humanitär katastrof med en för Europa tragisk omfattning.
For the time being, Europe is faced with a humanitarian crisis of tragic proportions.
SwedishFörfogar ECHO över tillräckliga anslag för att kunna klara av en eventuell ny katastrof?
Does ECHO have sufficient funding to deal with any new crisis which may occur?
SwedishDetta skulle vara ytterligare en katastrof med oförutsebara konsekvenser.
I hope that tomorrow we either gather 32 signatures or we accept the oral amendment.
SwedishDet var inte jag som sa: " vetenskap utan samvete är en katastrof för själen" .
It was not I who said: ' Science without conscience ruins the soul' .
SwedishSom vi vet var det fiskesamhällena som drabbades hårdast av denna katastrof.
However, the Seychelles Government has not yet received a single euro, as we have heard.
SwedishDet var inte jag som sa: " vetenskap utan samvete är en katastrof för själen ".
It was not I who said: ' Science without conscience ruins the soul '.
SwedishI första hand är det en katastrof för alla de människor som drabbas.
It is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
SwedishDet behövs också rutiner för tidig varning innan nästa katastrof inträffar.
The United Nations and NGOs only act as coordinators and do not pretend to be the donors.
SwedishInför denna katastrof tänker vi först på smärtan och lidandet för offrens familjer.
The EU should not therefore compete with the UN by creating new institutional arrangements.
SwedishAv dessa hamnade runt en tredjedel i kategorin ”större katastrof”.
Of these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
SwedishOm Georgien hade varit Natomedlem, hade det kunnat sluta med en katastrof.
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
SwedishVi måste tänka nytt i fråga om hur vi ska kunna rädda liv omedelbart efter en katastrof.
We need to think afresh as to how to save lives immediately afterwards.
SwedishDenna katastrof borde ha fått gemenskapsförfarandet att radikalt ändra inriktning.
By rights this tragedy should have had the effect of seriously reorienting Community procedure.
SwedishEuropa har redan haft Tjernobyl och behöver inte en till sådan katastrof.
Europe has had enough of one Chernobyl and does not need another one.
SwedishDenna katastrof borde ha fått gemenskapsförfarandet att radikalt ändra inriktning.
This was, unfortunately, not the case, and the procedure stands.
SwedishAtt röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
It is perhaps enough that interests should be better shared and state taxation better allocated.
SwedishResultatet blev en finansiell katastrof i vårt land, där krediterna ökade med 25 procent per år.
The result was financial mayhem, with annual increases in borrowing of 25 %.