švédsko-anglicko překlad pro "intill"

SV

"intill" anglický překlad

volume_up
intill {příd. jm.}
volume_up
intill {předl.}
EN

"till" švédský překlad

volume_up
till {podstatné jméno}
SV
volume_up
till {spoj.}
volume_up
till {předl.}

SV intill
volume_up
{přídavné jméno}

intill
volume_up
adjacent to {příd. jm.} (sth)
Du kan markera celler som ligger intill varandra tillsammans och sedan sammanfoga dem till en enda cell.
You can select adjacent cells together, then merge them into a single cell.
Och naturligtvis skulle vi ha föredragit större rättigheter för dem som bor i områden intill jordbruk.
And, of course, we would have liked more rights for the residents of areas adjacent to agriculture.
Med sitt mångåriga Natomedlemskap, intill angränsande, mer oroliga och konfliktfyllda områden, förblir Turkiet ett nyckelland som framtida samarbetspartner.
Having been a member of NATO for many years and being adjacent to more troubled and conflict-ridden areas, Turkey would remain a key country as a future cooperation partner.

Synonyma (švédsky) pro "intill":

intill

Synonyma (anglicky) pro "till":

till

Příklady použití pro "intill" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishI denna näst intill oändliga diskussion har unionen inte enbart skördat lagrar.
The EU has not exactly covered itself in glory in this almost endless debate.
SwedishMan kritiserar mycket mindre det som händer i det land som ligger alldeles intill.
There is far less denunciation of things which happen in the neighbouring country.
SwedishJag har sett den minerade gränslinjen och stridsvagnarna strax intill den iranska gränsen.
I have seen the mined borders and the tanks just over the borders from Iran.
SwedishPresident Putin kallar Dagestan som ligger intill för ett ”mini-Irak på tröskeln till Ryssland”.
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
SwedishJag har ju alltid sagt att man inte kan tömma det i dikena intill vägarna.
As I have always said, you ca n't just chuck the stuff in a ditch.
SwedishJag har ju alltid sagt att man inte kan tömma det i dikena intill vägarna.
As I have always said, you can't just chuck the stuff in a ditch.
SwedishEU är inte längre bara ett västeuropeiskt samarbete, utan näst intill alleuropeiskt.
The EU is no longer just a form of West European cooperation, but not far from being pan-European.
SwedishUnder tiden blev fallet ECHO omskrivet intill leda i medierna.
The ECHO case has subsequently received exhaustive coverage in the media.
SwedishI Irland är BNP nere på 20 procent av dess toppnotering, vilket är en näst intill otrolig siffra.
In Ireland, GDP is down 20% from its peak - an almost incredible figure.
SwedishVi bör nog inte gå igenom våra sexuella erövringar när Carla är i rummet intill.
I don't think it's appropriate for us to be rehashing our college sexual conquests with Carla in the other room.
SwedishMed det här alternativet kan du för den aktuella fotnoten ange ett tecken som du skriver i textfältet intill.
Choose this option to define a character or symbol for the current footnote.
SwedishDe finns i Sosnovyj Bor, inte långt från Estlands gräns till Ryssland, och i Kursk, intill Moskva.
They exist in Sosnovy Bor, not far from Estonia’s border with Russia, and in Kursk, near Moscow.
SwedishDe finns i Sosnovyj Bor, inte långt från Estlands gräns till Ryssland, och i Kursk, intill Moskva.
They exist in Sosnovy Bor, not far from Estonia’ s border with Russia, and in Kursk, near Moscow.
SwedishFormatera texten och dimensionera ramens storlek så att den omger texten så tätt intill som möjligt.
Format the text and adjust the size of the frame so that it encloses the text as snugly as possible.
SwedishSjälv ser jag ett pussel som är näst intill färdiglagt.
To me, this is like a jigsaw puzzle that is nearing completion.
SwedishJag uppmanade alla medlemmar att sluta hålla sina kort så nära intill bröstet och börja lägga dem på bordet.
That is what I believe in and stand for, and it is at the heart of the policies I am pursuing.
SwedishOm Du klickar här, placeras tabellen intill vänstermarginalen.
Click here to align the table to the left page margin.
SwedishFör det är trots allt så, kolleger, att man har funnit en lösning på ett näst intill olösligt problem.
Indeed, ladies and gentlemen, a Gordian knot has been cut.
SwedishOm Du klickar här, placeras tabellen intill högermarginalen.
Click here to align the table to the right page margin.
SwedishFör honom är det näst intill omöjligt att i rullstol ta sig till skolan eller leka med sina kamrater.
He now finds it almost impossible to get to school or to play with his friends from within his wheelchair.