švédsko-anglicko překlad pro "flod"

SV

"flod" anglický překlad

SV flod
volume_up
{společný rod}

flod (také: älv, översvämning, hav, flöde)
volume_up
flood {podstatné jméno}
Det skulle nämligen leda till en flod av krav från olika särintressen och särområden.
That would simply lead to a flood of demands from different sectional interests and areas.
I framtiden kommer det att finnas en flod av engelsktalande människor, det kräver näringslivet.
In the future, there will be a flood of English-speaking people; the economy needs them.
Så mycket pengar att vi kan dränka Gotham i en flod av kaos.
Enough cash to rain down upon fair Gotham, a glorious flood of chaos.
flod (také: svall, flöde, stigande, rinnande)
volume_up
flow {podstatné jméno}
Med Google Mails filter kan du hantera flödet av inkommande meddelanden.
Google Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Det traditionella flödet mellan vissa regioner i tredje världen och bestämmelseorter i väst fortsätter.
The traditional flow between certain Third World regions and Western destinations continues.
Konsumenterna kommer att vara förlorare, om flödet av konkurrenskraftiga och innovativa produkter kvävs.
Consumers will be the ones to lose out, if a flow of competitive and innovative products is stifled.
flod (také: högvatten)
volume_up
flood tide {podstatné jméno}
Floden av migranter längs våra södra gränser rubbar vår bekväma beräkning att orättvisa kan fortgå utan kostnader.
The flood tide of migrants along our southern borders is upsetting our cosy calculation that inequality can be sustained without cost.

Synonyma (švédsky) pro "flod":

flod

Příklady použití pro "flod" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet är omöjligt att vidta enskilda åtgärder för en flod som sammanbinder oss alla.
It is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
SwedishDet finns fortfarande risk för att Ukrainas viktigaste flod, Dnepr, blir förorenad.
Ukraine' s main river, the Dnepr, is still at risk of becoming contaminated.
SwedishDet finns fortfarande risk för att Ukrainas viktigaste flod, Dnepr, blir förorenad.
Ukraine's main river, the Dnepr, is still at risk of becoming contaminated.
SwedishVi får inte glömma att Donau med god marginal är världens mest internationella flod.
Let us not forget that the Danube is by far the most international river in the world.
SwedishFlod- och sjötransporter kan också komplettera varandra mycket bra.
Likewise, river and maritime transport can also complement each other very well.
SwedishDet känns som att vi alla far illa av en flod av information och ett överflöd av data.
It feels like we're all suffering from information overload or data glut.
SwedishI Europa är Donau den flod som har de största reserverna av färskt vatten.
In Europe, the Danube is the river with the largest fresh water reserve.
SwedishDet fanns 47 sådana badplatser enbart i Algarve, däribland en vid en flod.
There were 47 in the Algarve alone, including one riverside beach.
SwedishStrategin för Donauområdet visar att Donau mycket riktigt är en flod som når bortom nationsgränserna.
The Danube Strategy is evidence that the Danube is indeed a supra-national river.
SwedishKommer rådet att stödja direktivet och därmed bidra till att rensa upp vår flod - våra floder?
Will the Council support the directive and thereby help to clean up our river - our rivers?
Swedish– Jag vill fästa er uppmärksamhet på det skick som en vacker ungersk flod, Rába, befinner sig i.
I would like to call attention to the condition of a beautiful Hungarian river, the Rába.
Swedish(DE) Donau är en flod och när det gäller floder måste man också ge akt på hur rena de är.
(DE) The Danube is a river, and with rivers you also have to pay attention to how clean they are.
SwedishDet fanns 47 sådana badplatser enbart i Algarve, däribland en vid en flod.
Portugal is synonymous with a high-quality travel industry.
SwedishNu behöver de återställa en flod som i hundratals år har förvaltats av människan i ursprungligt skick.
They need to go back to the origins of a river that has spent centuries being governed.
Swedish   – Jag vill fästa er uppmärksamhet på det skick som en vacker ungersk flod, Rába, befinner sig i.
   I would like to call attention to the condition of a beautiful Hungarian river, the Rába.
SwedishEn annan 14-åring som flydde från en gasattack från polisen, drunknade när han föll ner i en flod.
Another 14 year old, who was fleeing a police gas attack, drowned after falling into a river.
SwedishFlod- och sjötransporter kan också komplettera varandra mycket bra.
It would be a pity if islands which have been inhabited for over 3 000 years were to be abandoned.
SwedishOch när du dödar orgasmen, dödar du hela den flod av kemiska ämnen som är kopplade till tillgivenhet.
I'm just simply saying that a world without love is a deadly place.
SwedishVi kommer då att få se en flod av företag som kommer in i EU, och därmed ökad sysselsättning i EU.
The European legislative burden is too great and should be cut back at the earliest opportunity.
SwedishI online-världen möts konsumenten av en flod av information.
Internet users are bombarded with a barrage of online information.