švédsko-anglicko překlad pro "flöde"

SV

"flöde" anglický překlad

EN

SV flöde
volume_up
{střední rod}

flöde (také: flod, älv, översvämning, hav)
volume_up
flood {podstatné jméno}
Vi översvämmas således inte av ett ständigt flöde.
Consequently, our markets are not being permanently flooded with these products.
Lyckligtvis kom London undan med småskaliga översvämningar, delvis från floder som vi hade glömt att de fortfarande existerade därför att vi leder dem genom kulvertar.
Luckily, London escaped with small-scale floods, partly from rivers we had forgotten still existed because we run them through culverts.
Billig import flödar in och vi har ekonomiska problem.
Cheap imports are flooding in and we have economic problems.
flöde (také: flod, svall, stigande, rinnande)
volume_up
flow {podstatné jméno}
Förordningen bör leda till ett lättare flöde av byggvaror medlemsstater emellan.
The resolution should lead to an easier flow of construction goods between Member States.
Vi måste garantera största möjliga flöde av människor över våra gränser med Ukraina.
We must ensure the greatest possible flow of people across our frontiers with Ukraine.
Jag har en kompletterande fråga om Ebros minsta ekologiska flöde.
Commissioner, I have one supplementary question about the minimum ecological flow of the Ebro.
flöde
volume_up
flow rate {podstatné jméno}
flöde
volume_up
flux {podstatné jméno}
Vår värld befinner sig i ett flöde.
Ours is, if I may say, a world in flux.

Synonyma (švédsky) pro "flöde":

flöde

Příklady použití pro "flöde" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishI Irak dödar terrorismen många människor varje dag, i ett konstant flöde.
In Iraq, terrorism kills many people everyday, in a constant drip.
SwedishVi översvämmas således inte av ett ständigt flöde.
Consequently, our markets are not being permanently flooded with these products.
SwedishAkademiska prestationer säkerställer ett kontinuerligt flöde av innovationer i världsklass.
To secure continuous world class innovations, academical achievements are of great importance to us.
SwedishHLRC 2 Modellering av pellets flöde och granulära materials beteende, Gruv- och siloapplikationer
HLRC 2 - Modelling of slurry and granular material behaviour - Mining, milling and silo applications
SwedishI stället fick vi i vår kammare bara ett flöde av felaktiga diagnoser, hyckleri och demagogi.
Instead, all we were vouchsafed here today was a deluge of wrong diagnosis, hypocrisy and rabble-rousing.
SwedishDet handlar om ett flöde av människor, varor och tjänster som bär fram kunskap och idéer över gränserna.
There is nothing so crucial to social cohesion as opportunities for new businesses and new jobs.
Swedish. - (DE) Det kommer ett ständigt flöde av falska sedlar av utmärkt kvalitet från Östeuropa.
in writing. - (DE) There is a constant stream of fake banknotes of excellent quality from Eastern Europe.
SwedishAtt upprätthålla den internationella handelns flöde är av avgörande betydelse för EU och andra exportorienterade länder.
Keeping international trade flowing is vital for the EU and other exports-oriented countries.
Swedish

Nyheternas RSS-flöde

Kalendariets RSS-flöde

... Sofia Nyström, new Secretary General of ESREA, the European Society for Research on Education of Adults.

SwedishInom en stor del av detta flöde utnyttjas också medbrottslingar, såväl utomlands som i våra egna stater.
A large number of these illegal migrants also benefit from criminal help, both abroad and in our own countries.
SwedishDet är konstant flöde från vattentornet
It's a straight drop now from the water tower.
Swedish

Nyhetsbrevet LiU-nytt

Nyheternas RSS-flöde

SwedishFörsäkra dig om att Google känner till videoinnehållet på din webbplats genom att skicka en webbplatskarta för video eller ett MRSS-flöde.
Make sure Google knows about your site's video content by submitting a Video Sitemap or a MRSS feed.
SwedishEnsidiga åtgärder från Europeiska unionens sida löper en reell risk att skapa ett flöde av kapital till tredje land - till exempel Schweiz.
Unilateral European Union level action runs the genuine risk of creating an outflow of capital to third countries- for example, Switzerland.
SwedishDen ena är ett djupt ömsesidigt beroende i politiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt hänseende: teknik, idéer, sjukdomar, pengar - allt rör sig i ett ständigt flöde.
One, a deep interdependence in political, economic and security terms: technologies, ideas, diseases, money - everything moves.
SwedishRedan i dag inom tjänstesektorer med högt mervärde – finansiella tjänster och konsulttjänster – är detta flöde större från de gamla till de nya medlemsstaterna.
It is thanks to this compromise that these protests are happening at all, and so I believe that this cannot be the end of the story.
SwedishLåt oss dock först koncentrera oss på godstrafiken, eftersom detta ökande flöde omedelbart måste överföras till järnvägarna.
That is the point at which we should hold this debate, Mr Jarzembowski, and I hope that we are still able to get through the first reading here, so that this work is not wasted.
SwedishVi bör låta oss ledas av flodens naturliga flöde, vilket när det gäller många floder och många platser naturligtvis inte längre existerar.
It is hard to imagine coordinated rescue efforts between Poland and Belarus, for example, or cooperation within river basins between the relevant authorities.
SwedishFörenta staternas ståndpunkt, som utgår från idén att skogarna utgör ett aldrig sinande flöde av kol, är inte möjlig att godta, eftersom man i det fallet inte gör några ansträngningar.
The United States ' position, resorting to the idea of forests being carbon sinks, is unacceptable, for, then, no one would make any effort.
SwedishDet är tid att, som Deva föreslår, utmana rättrogenheten och överge de hävdvunna föreställningarna att ett fritt flöde av kapital, information och handel under alla omständigheter höjer välfärden.
It is time, as Mr Deva suggests, to challenge the orthodoxies and abandon the prescriptive notion that free flows of finance and information and trade advance welfare in all cases.