švédsko-anglicko překlad pro "federal"

SV

"federal" anglický překlad

volume_up
federal {příd. jm.}
EN
EN

"federal" švédský překlad

volume_up
federal {příd. jm.}

SV federal
volume_up
{přídavné jméno}

federal (také: förbundsstatlig)
volume_up
federal {příd. jm.}
Federal Bank har en federal överskottsbudget och en lättrörlig arbetsmarknad.
But the Federal Bank has a federal budget that is in surplus and a market that is totally fluid.
Den syftar enbart till att driva EU i riktning mot en federal statsbildning.
It is aimed only at driving the EU towards a federal constitution.
Bundesministerium für Justiz Federal Ministry of Justice Museumstr.
Bundesministerium für Justiz Federal Ministry of Justice Museumstr.

Příklady použití pro "federal" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSkulle du kunna tala om för oss vad Federal Reserve ville ha för de europeiska bankräddningspaketen?
Would you mind telling us what the Fed asked for the European bank rescue packages?
SwedishUtan kontroll från de enskilda medlemsländerna finns det ingen begränsning av EU: s ambition att växa till en federal superstat.
They demanded that the financial perspective should include an expenditure ceiling of 1 % of gross national income.
SwedishVi anser dock att EU bör utvecklas som ett partnerskap mellan oberoende nationella stater, inte som en federal enhet.
The enlargement of the European Union to include the former Communist states is something British Conservatives have long sought.
SwedishAlla federala staters dominerande kännetecken – och vi vill att vår budget skall bli alltmer federal – måste vara dess omfördelande funktion.
The Commission is discussing the foundations of that framework, and Parliament will have to deliver its opinion on it.
SwedishAmerikanska Federal Trade Commission (FTC) hanterar anmälningar rörande vilseledande affärsmetoder och illojal konkurrens i USA.
To find the true sender of an email in Gmail, click the drop-down next to the time stamp labeled 'reply', and select 'show original'.
SwedishI det här fallet kombineras det med sammanbrottet för en stat som, trots att den var federal, var tämligen centraliserad och styrdes av en diktatorisk regim som kollapsade.
It is a rocky road and is fraught with difficulties - we Portuguese know that only too well.
SwedishDetta kommer att leda till en kris vars enda lösning är en fullständig federal harmonisering, och vem vill ha något sådant?
As chairman of the Popular Orthodox Rally in Greece, I shall encourage all the groups attacked by the directive to engage in full resistance.
SwedishJag anser att EU väljer denna väg - och jag tror att vi alla vet varför - för att det är ytterligare ett steg på vägen mot en federal stat.
I believe it is going down this road - and I think we all know why it is going down this road - because this is another step on the road to statehood.
SwedishDetta är ett försök att utan debatt och beslut i medlemsländerna omvandla EU i federal riktning, vilket jag inte kan acceptera.
It is an attempt to turn the EU into a federation without giving Member States the chance either to discuss it or take a decision on it, and this I cannot accept.
SwedishÅtgärden att systematiskt höja ECB:s referensränta, i kombination med Federal Reserves motsatta politik, understryker bara problemet.
Of course, the policy of systematically increasing European Central Bank reference rates, coupled with the reverse policy of the Fed, is merely accentuating the problem.
SwedishJag, liksom många andra europeiska medborgare, vill också ha en konstitution som är mer federal, mer socialt inriktad, och som omfattar en genuin gemensam utrikes- och försvarspolitik.
The Constitution is nevertheless within reach and can easily be approved by 5 December and signed in Rome, the Eternal City.
SwedishVad hindrar oss från att uppmana Europeiska centralbanken att öppet och i detalj redovisa för sina åtgärder precis som Förenta staterna krävde av Federal Reserve?
What is stopping us calling on the European Central Bank to account transparently and in detail for its actions as was done in the United States for the Fed?
SwedishNär det gäller subsidiaritetsprincipen tror jag inte att kommissionen kan dokumentera vare sig effekterna eller det operativa behovet av en federal gränsbevakningsstyrka.
The aim of managing migratory flows is in fact rooted in the illusion of strict regulation, something which has proved impossible in the last several years.
SwedishFinns det verkligen inga skäl att misstänka att några av anslutningsförespråkarna vill utnyttja Turkiets anslutning för att äntligen kväva grundarnas föreställning om en europeisk federal stat?
Mr President, today ’ s debate on Turkish accession, on which we have to decide, shows how weakened, unsure of itself and divided this House is.
SwedishDe allvarliga systemiska risker som finansmarknaderna dras med i dag kräver bättre tillsynsramar, bättre samordning mellan ECB, Federal Reserve och andra större centralbanker.
The grave systemic risks financial markets carry nowadays demand better supervision frameworks, better coordination among the ECB, the Fed and other major central banks.
SwedishOch, till sist, hur ställer han sig till det förödande förslaget om en federal lösning från den så kallade nationella befrielsearmén, som nyligen begått brott i FYROM?
And, finally, what does he intend to do about the disastrous proposal of the so-called national liberation army which recently committed crimes in FYROM in a bid to confederate it?
SwedishI en federal struktur kan de enskilda etniska grupperna värna ett visst mått av oberoende, och enligt mitt sätt att se det kan landet som helhet bara ledas säkert som en federation.
With such a structure, individual ethnic groups can enjoy a certain measure of independence and, in my view, this is a country which can only be governed securely as a federation.