švédsko-anglicko překlad pro "fakturera"

SV

"fakturera" anglický překlad

SV fakturera
volume_up
[fakturerade|har fakturerat] {sloveso}

Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
It is our company policy to invoice only in Euros.
Denna valutarisk kommer att försvinna för euroländerna och vare sig det gäller företagen eller bankerna kommer de inte att behöva fakturera den.
This foreign exchange risk will disappear for countries within the euro, and hence (and this applies to both banks and businesses) they will no longer need to invoice for that.
Jag instämmer i Pérez Royos förslag, särskilt för ett tidigt införande av dubbel prissättning i detaljhandeln och för att " fakturera dubbelt " i större tjänsteföretag och banker.
I agree with Mr Perez Royo's proposals, especially the early introduction of dual pricing in retail outlets and the use of 'dual billing ' by major service providers and banks.
fakturera

Příklady použití pro "fakturera" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDessutom kommer operatörerna att vara tvungna att fakturera kunderna per sekund från och med den 1 juli 2009, och att sända ett textmeddelande kommer inte att kosta mer än 0,11 euro.
In addition, from 1 July 2009 operators will have to charge on a per second basis, and sending a text message will not cost more than EUR 0.11.
SwedishDessutom innehåller direktivet bestämmelser om sättet att skaffa fram tjänsterna, så att TV-anstalterna kan fakturera kunderna de sändningar de beställt via abonnenttelevisionen.
The directive then regulates the way in which services are provided so that broadcasters are able to charge customers for programmes broadcast to subscribers.
SwedishJag instämmer i Pérez Royos förslag, särskilt för ett tidigt införande av dubbel prissättning i detaljhandeln och för att " fakturera dubbelt " i större tjänsteföretag och banker.
I agree with Mr Perez Royo's proposals, especially the early introduction of dual pricing in retail outlets and the use of 'dual billing ' by major service providers and banks.
SwedishVi tar också upp frågan om att det är lämpligt att fakturera råvaror i euro för att säkra en ökad stabilitet, eftersom den europeiska ekonomin i mycket stor utsträckning är beroende av råvaror.
We also refer to the euro's potential for ensuring greater stability in the supply of raw materials which are extremely important, because of their dependence on the European economy.