SV dyster
volume_up
{přídavné jméno}

dyster (také: blått, nedslagen, oanständig, låg)
volume_up
blue {příd. jm.}
dyster (také: mörk, dimmig)
volume_up
caliginous {příd. jm.}
dyster (také: deprimerande)
volume_up
cheerless {příd. jm.}
dyster (také: ond, mörk, dunkel, hemlig)
volume_up
dark {příd. jm.}
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
Den 20 april var en dyster dag för Mexikanska golfen, för Förenta staterna, ja för hela världen.
Madam President, 20 April was a dark day for the Gulf of Mexico, for the United States of America, nay, for the whole world.
dyster (také: deprimerande, nedslående)
volume_up
depressing {příd. jm.}
Att höra vår kollega Davies är över måttan dystert.
Listening to our fellow MEP, Mr Davies is extremely depressing.
That is extremely depressing.
dyster (také: olycklig, dålig, mörk, grå)
volume_up
dismal {příd. jm.}
Europeiska centralbanken väntas redogöra för sin prognos i morgon, och även den ser dyster ut.
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
Denna, liksom den tidigare resolutionen om fallet Ai Weiwei, visar vilken dyster politik det kinesiska kommunistpartiet ägnar sig åt.
This, like the previous resolution on Ai Weiwei, shows how dismal the policy being pursued by the Chinese Communist Party is.
dyster (také: tråkig, grå, trist, gråbrun)
volume_up
drab {příd. jm.}
dyster (také: tråkig, mörk, hemsk, trist)
volume_up
dreary {příd. jm.}
dyster (také: tråkig, dum, mörk, svag)
volume_up
dull {příd. jm.}
Det är bra, det livar upp vår debatt som tidvis har varit lite dyster.
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
dyster (také: sorglig, nedstämd, begravningss-)
volume_up
funereal {příd. jm.}
dyster (také: mager, ödslig, benig, spöklik)
volume_up
gaunt {příd. jm.}
dyster (také: ledsen, mörk, dunkel, grå)
volume_up
gloomy {příd. jm.}
Det råder en dyster stämning här på kvällens sammanträde om fisket.
Mr President, this evening's sitting on fisheries presents a gloomy picture.
Föredragandes betänkande är ett mycket grundligt arbete och en ganska dyster läsning.
The rapporteur’s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
Jag menar inte att måla upp en helt igenom dyster bild.
It is not my intention to paint an entirely gloomy picture.
dyster (také: betydelsefull, mörk, allvarlig, svår)
volume_up
grave {příd. jm.}
dyster (také: grym, brysk, elak, fast)
volume_up
grim {příd. jm.}
Med ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
Om vi misslyckas med detta kommer framtiden att bli mycket dyster.
If we fail in that, the future will be very grim.
The situation is grim and it is urgent.
dyster (také: tråkig, matt, grå)
volume_up
leaden {příd. jm.}
dyster (také: ensam, övergiven, ödslig, nedstämd)
volume_up
lonely {příd. jm.}
dyster (také: svårmodig, sorg-)
volume_up
lugubrious {příd. jm.}
dyster (také: mörk, dimmig, immig)
volume_up
misty {příd. jm.}
dyster (také: butter, tvär, vresig, trumpen)
volume_up
morose {příd. jm.}
dyster (také: sorglig, sorgsen, sorge-)
volume_up
mournful {příd. jm.}
dyster (také: modstulen, pessimistisk)
volume_up
pessimistic {příd. jm.}
dyster (také: mörk)
volume_up
somber {příd. jm.} [am. angl.]
dyster (také: mörk)
volume_up
sombre {příd. jm.} [brit. angl.]
Trots det finns det ingen anledning att måla upp ett dystert scenario.
Still, there is no reason to paint such a sombre picture.
Episoden i går och i dag utgör enligt min mening en ny dyster episod i parlamentet.
Mr President, I think yesterday' s episode and today' s represent another sombre period for our Parliament.
Fram till nu har vi framför allt gått ut med en negativ signal och ett dystert budskap.
To date, we have mainly sent out a negative signal and a sombre message.
dyster (také: mörk, grå, butter, förbittrad)
volume_up
sullen {příd. jm.}
volume_up
woeful {příd. jm.}
dyster (také: sur, trist, melankolisk)
volume_up
atrabilious {příd. jm.}
dyster
volume_up
beetle-browed {příd. jm.} [hovor.]
dyster
volume_up
doleful {příd. jm.}
dyster (také: domedags-)
volume_up
doom-and-gloom {příd. jm.}
dyster (také: avgående, nedåt, borta, nere)
volume_up
down {příd. jm.}
dyster (také: nere, nedstämd, moloken)
volume_up
downhearted {příd. jm.} [hovor.]
dyster
volume_up
drear {příd. jm.} [básn.]
dyster (také: ensam, övergiven, hoplös)
volume_up
forlorn {příd. jm.}
dyster (také: mager, torftig)
volume_up
lenten {příd. jm.}
dyster
volume_up
mopey {příd. jm.}
dyster (také: nedstämd, tystlåten, enstavig)
volume_up
saturnine {příd. jm.}
dyster (také: mörk, nedstämd)
volume_up
sombrous {příd. jm.}

Příklady použití pro "dyster" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Swedish(PT) Ettusen är dagens siffra, ettusen dödsfall som ger oss en dyster lärdom.
(PT) One thousand is the number of the day, one thousand deaths to teach a black lesson.
SwedishFaktum är, mina damer och herrar, att verkligheten aldrig har varit så dyster.
In actual fact, ladies and gentlemen, the news has never been so sad.
SwedishOm vi inte lyckas förändra detta har vi en dyster framtid framför oss, herr Langen.
If we are unable to change this, Mr Langen, then the future is bleak.
SwedishLangenhagen har målat en mycket dyster bild av situationen för torsken i Irländska sjön.
Mrs Langenhagen has painted a very bleak picture of the state of cod in the Irish Sea.
SwedishDen negativa insatsen från Belgrad i det här sammanhanget är dyster.
In this connection, the negative contribution from Belgrade is disappointing.
SwedishJag är säker på att en sådan statistik om den upprättades i dag skulle se mycket dyster ut.
I am sure that if this statistic were available it would tell a sorry tale.
SwedishUtan denna typ av ny teknik skulle framtiden för sådana unga män vara mycket dyster.
Without these kinds of new technologies, the future for young men like that is extremely bleak.
SwedishI det tjugonde seklets gryning upplever de mänskliga rättigheterna fortfarande en dyster höst.
At the dawn of the twenty-first century, human rights are still experiencing a sad autumn.
SwedishVissa ser åldrandet som ett hot och målar upp en dyster bild av konflikter mellan generationerna.
Some see ageing as a threat and paint a bleak picture of conflict between the generations.
SwedishDen tillgängliga statistiken ger en dyster och nedslående bild.
Statistics currently available portray a sad and distressing reality.
SwedishInte ens den höge representanten, herr Lajčák själv, har hittills gjort en så dyster bedömning.
Even the High Representative, Mr Lajčák himself, had not given such a bleak assessment so far.
SwedishDet är en mycket dyster dag för kammaren när vi nu ställer oss bakom detta betänkande.
Backing this report is a very sad day for this House.
SwedishVi räknade upp många anledningar till att den ser så dyster ut.
We enumerated many reasons for its bleak appearance.
SwedishJag måste säga att det rådde en dyster stämning i rådet, möjligen på grund av det aktuella ekonomiska läget.
I have to say that the mood in the Council was very bleak, possibly mirroring our economic times.
SwedishVilken dyster - och till och med tragisk - dag.
(NL) Mr President, what a sad - even tragic - day.
SwedishDen 11 mars fick vi alla spela en dyster roll.
Mr President, on 11 March we all had a sad role to play.
SwedishI synnerhet för kvinnorna är situationen fortfarande dyster.
For women, in particular, the situation remains bleak.
SwedishFramtiden för mindre gynnade områden är extremt dyster för närvarande med allvarligt sjunkande inkomster.
The future of the less-favoured areas is extremely bleak at the moment, with a serious drop in income.
SwedishDet skulle nog stärka förtroendet om vi berättade hur verkligheten ser ut, hur dyster den än är.
I believe that it will create more confidence if we explain what the real situation is, however bad it might be.
SwedishDet låter som att jag målar en riktigt dyster bild av det här stället, men jag lovar det finns goda nyheter.
So it sounds like I'm painting a really bleak picture of this place, but I promise there is good news.