švédsko-anglicko překlad pro "brännpunkt"

SV

"brännpunkt" anglický překlad

SV

brännpunkt {společný rod}

volume_up
brännpunkt (také: fokus, centrum)
volume_up
focal point {podstatné jméno}
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Det gläder mig att denna brännpunkt kommer att ges särskild uppmärksamhet i samband med omröstningen om strukturfonderna 2007 – 2013 nästa månad.
I am pleased that during the vote on structural funds 2007-2013 next month, this focal point will be given extra prominence.
Reformen av Allmänna preferenssystemet kommer att bli en brännpunkt för rådet och ordförandeskapet.
. - Mr President, the reform of the GSP will be a focal point for the Council and for the Presidency.
brännpunkt (také: inriktning, centrum, fokus, medelpunkt, blickfång)
volume_up
focus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "brännpunkt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishLibanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
SwedishPär Weihed i ny debattartikel i SVD Opinion: Brännpunkt.
Pär Weihed in a new debate article in Swedish Newpaper SVD Opinion.
SwedishDet gläder mig att denna brännpunkt kommer att ges särskild uppmärksamhet i samband med omröstningen om strukturfonderna 2007–2013 nästa månad.
I am pleased that during the vote on structural funds 2007-2013 next month, this focal point will be given extra prominence.
SwedishDet gläder mig att denna brännpunkt kommer att ges särskild uppmärksamhet i samband med omröstningen om strukturfonderna 2007 – 2013 nästa månad.
I am pleased that during the vote on structural funds 2007-2013 next month, this focal point will be given extra prominence.
SwedishReformen av Allmänna preferenssystemet kommer att bli en brännpunkt för rådet och ordförandeskapet.
President-in-Office of the Council. - Mr President, the reform of the GSP will be a focal point for the Council and for the Presidency.
SwedishUnder årens lopp har Lamfalussyprocessen på ett berömvärt sätt hjälpt oss fram till denna speciella brännpunkt i de finansiella mekanismerna.
(DE) Madam President, Commissioner, the Lamfalussy Process has commendably seen us through over the years to this specific focal point of the financial mechanisms.
SwedishInom den enheten avser kommissionen att inrätta en krishanteringssektion, som kommer att samordna olika gemenskapsinitiativ och erbjuda en brännpunkt för rådets incidentrapporteringscentrum.
Within that unit the Commission intends to establish a crisis management cell, which will coordinate various Community initiatives and provide a focal point for the Council situation centre.