švédsko-anglicko překlad pro "bottnar"

SV

"bottnar" anglický překlad

volume_up
bottnar {mn. č.}

SV bottnar
volume_up
{množné číslo}

bottnar (také: byxor)
volume_up
bottoms {mn. č.}
bottnar
volume_up
floors {mn. č.}

Synonyma (švédsky) pro "bottna":

bottna
Swedish

Příklady použití pro "bottnar" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet bottnar i flera olika orsaker och vi behöver inte diskutera dem alla i dag.
There are many different reasons for that, and we need not discuss them all today.
SwedishReligiöst våld bottnar i den dogmatism som är förbunden med alla religioner.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
SwedishDen sociala alkoholpolitiken bottnar i en historia av svårartad dryckenskap.
Social policy on alcohol springs from a history of serious heavy drinking.
SwedishDe bottnar i att det sociala Europa håller på att överskuggas av marknadens Europa.
They spring from the fact that a social Europe is becoming overshadowed by a 'market Europe'.
SwedishRedan nu existerar många konflikter som bottnar i miljöproblem.
There are already numerous conflicts which have their origins in problems of the environment.
SwedishOm regeringens åtgärder däremot bottnar i rädsla är rättigheterna också ofta det första som drabbas.
If, however, government action is based on fear, the rights are often also the first to suffer.
SwedishJag skulle här också vilja betona de svårigheter som bottnar i användningen av begreppet "ras".
Here too, I would like to emphasise the difficulties arising from the use of the concept of 'race' .
SwedishJag skulle här också vilja betona de svårigheter som bottnar i användningen av begreppet " ras ".
Here too, I would like to emphasise the difficulties arising from the use of the concept of 'race '.
Swedish. - (EN) Jag förstår uppriktigt sagt inte den oro som din fråga bottnar i.
President of the Commission. - Frankly, I do not understand the concern that is behind your question.
SwedishMånga av de europeiska tragedierna under 1900-talet bottnar i att man har glömt bort detta kloka råd.
Many of the tragedies of the twentieth century in Europe have resulted from ignoring this wise advice.
SwedishDetta visar på den allra sämsta sidan hos Europeiska unionen, eftersom synsättet bottnar i kontrollsjuka.
It displays the very worst of the European Union, because the perception is one of control freakery.
SwedishDessa konflikter bottnar framför allt i sociala motsättningar med etniska och/eller religiösa förtecken.
Most of these conflicts have their origins in social antagonisms of an ethnic and/or religious nature.
SwedishDessa konflikter bottnar framför allt i sociala motsättningar med etniska och / eller religiösa förtecken.
Most of these conflicts have their origins in social antagonisms of an ethnic and/ or religious nature.
SwedishAllt bottnar i två grundläggande och oavslutade kamper.
There are two fundamental continuing fights behind this.
SwedishDet vill säga, det förekommer ett fel i den italienska versionen av texten som bottnar i en felöversättning.
That is, there is an error in the Italian version of the text resulting from an incorrect translation.
SwedishDet är samma visa som ligger bakom detta betänkande, nämligen uppfattningen att rättigheter bottnar i ord.
It is the same refrain that underlies this report, namely the notion that rights are derived from words.
SwedishDen grundtanke som de bottnar i är alltid densamma.
The basic idea from which they set out is always the same.
SwedishDet bottnar ju även dagens dilemma i.
That, after all, is the reason for the dilemma we now find ourselves in.
SwedishDen muntliga frågan bottnar i denna begäran från oss.
The oral question stems from this demand of ours.
SwedishVi talar om en fred som bottnar i frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaten.
We are talking about peace that is rooted in freedom, democracy and respect for human rights and the rule of law.