švédsko-anglicko překlad pro "avsändare"

SV

"avsändare" anglický překlad

SV avsändare
volume_up
{společný rod}

1. generál

avsändare
volume_up
sender {podstatné jméno}
Av någon anledning kommer det stora mängder post på spanska från vissa avsändare.
For some reason, a lot of it comes in Spanish from one particular sender.
Meddelandets avsändare begärde kvittens.
The sender of the message requested a receipt to be returned.
Här anger du data för mottagare och avsändare på kuvertet.
Enter the data to be used for the sender and addressee of the envelope into these fields.
avsändare (také: anslag, affisch, löpsedel, affischör)
volume_up
poster {podstatné jméno}
avsändare (také: avsändare av remissa)
volume_up
remitter {podstatné jméno}

2. podnikání

volume_up
consignor {podstatné jméno}

Příklady použití pro "avsändare" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet kan exempelvis bara gå att returnera kvitton till avsändare inom din organisation.
For example, you might be able to return receipts only to senders within your organization.
SwedishHär anger du den avsändare som ska visas på samtliga fax som skapas med den här mallen.
Here you can specify the return address which will appear in every fax created with this template.
SwedishDessa skyldigheter gäller för betalningsleverantörer, främst banker, men även avsändare av medel.
These obligations apply to payment service providers, mainly banks, but also money remitters.
SwedishHär tänker jag även på de dubbla avgifterna som mottagare och avsändare av överföringen tvingades betala.
Here I am, of course, also thinking of the double charges which both those who made transfers and those who received them had to pay.
SwedishSystemadministratören anger om du kan returnera läskvitton, och om du kan det, vilka avsändare du kan returnera dem till.
Your system administrator specifies whether you can return read receipts, and if you can, which senders you can return them to.
SwedishJag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
SwedishGoogle Mail inaktiverar bilder för att skydda dig från okända avsändare, som t.ex. kan skicka skräppost med bilder och länkar för att försöka verifiera att din e-postadress är verklig.
Google Mail disables images to protect you from unknown senders, like spammers, who use images and links to verify that your email address is real.
SwedishDenna lag trädde i kraft den 15 juni 1998, och ordförandeskapet känner av egna erfarenheter till att detta för övrigt är förbundet med höga kostnader för paketens avsändare.
That law has been in force since 15 June 1998 and the presidency knows from own experience that this in fact also involves high costs for the senders of the packages.
SwedishJag tror att det faktiskt är bäst att varje avsändare tar kontakt antingen med sin motpart som ska ta emot varorna eller med sitt eget lands ambassadör eller med kommissionens delegation.
I think it would indeed be best for anyone sending aid to contact their counterparts who are to receive the goods, their own ambassador or the Commission delegation.
SwedishUnder systemet med opt-out är det mycket enkelt att visa att man har gjort detta och hederliga avsändare har inget intresse av att ignorera vad man begärt eftersom man bara kommer att bli irriterad.
Under opt-out, it is very easy to show that you have opted out and reputable senders have no interest in ignoring your request because they will just irritate you.