švédsko-anglicko překlad pro "anställningsskydd"

SV

"anställningsskydd" anglický překlad

SV

anställningsskydd {střední rod}

volume_up
anställningsskydd

Příklady použití pro "anställningsskydd" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishStrikta regler om anställningsskydd är till nackdel för kvinnor.
Rigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
SwedishMedlemsstaterna är allmänt överens om att lagstiftningen om anställningsskydd måste moderniseras.
There is a general consensus amongst the Member States that it is necessary to modernise legislation in the field of employment protection.
SwedishOch för arbetarna försiktiga löneökningar, minskad arbetslöshetsersättning och en uppmjukad lagstiftning om anställningsskydd.
For workers there is wage moderation, a reduction in unemployment benefits and a relaxation of employment protection legislation.
SwedishDetta är modern socialpolitik, inte reglering och anställningsskydd som kanske räddar några arbetstillfällen under en tid framöver på bekostnad av många arbetstillfällen i framtiden.
This is modern social policy, not regulation and job protection that may save some jobs for a time at the expense of many jobs in the future.
SwedishVid det slutliga valet bland anbudssökandena och vid tilldelningen av kontrakt måste vi se till att reglerna om anställningsskydd och arbetsvillkor följs.
During the selection of candidates and the award of the contract, we need to ensure compliance with legal provisions relating to employment protection and working conditions.
SwedishVi måste se till att alla arbetstagare har godtagbara anställningsskydd och att ingen tvingas in i en ekonomisk gråzon på grund av stelheten i detta direktiv, för det är vad som håller på att hända.
Rigid pan-European limits on working hours will not deliver health and safety for our workforce, particularly where the rules are unevenly applied.