švédsko-anglicko překlad pro "anställa förödelse"

SV

"anställa förödelse" anglický překlad

SV anställa förödelse
volume_up
{sloveso}

anställa förödelse (také: åstadkomma förödelse)
Landet skulle kunna anställa förödelse på Sydkorea, som man rent tekniskt sett fortfarande ligger i krig med.
It could wreak havoc on South Korea with which it technically remains at war.
Genmodifierade organismer, vilka blir allt fler, kommer hela tiden att fortsätta att anställa förödelse som miljöns egna massförstörelsevapen.
Modified organisms will continue, constantly multiplying, to wreak havoc as weapons of mass environmental destruction.
Handlaren hade med bara 5 000 US-dollar som hävstång lyckats sätta i gång en våg av spekulationer i olja som skulle anställa förödelse rakt igenom hela världsekonomin.
With a lever of a mere USD 5 000 the New York trader had succeeded in triggering a wave of speculation on oil that was to wreak havoc throughout the world economy.