RO a merge
volume_up
{sloveso}

1. generál

a merge (také: a trece, a umbla, a traversa, a pleca)
Cu toate acestea, doamnelor şi domnilor din Comisie, aş merge puţin mai departe.
However, ladies and gentlemen of the Commission, I would go one step further.
Peste două treimi din această dobândă va merge la Uniunea Europeană în sine.
More than two-thirds of this interest will go to the European Union itself.
Cu toate acestea, propunerea Comisiei nu merge suficient de departe.
However, the Commission's proposal does not go far enough.
Glisaţi spre dreapta pentru a merge înainte. Glisaţi spre stânga pentru a merge înapoi.
Leave the Nano Transceiver (USB) plugged in when you’re on the go, or stow it magnetically in the mouse.
Glisaţi spre stânga pentru a merge înapoi.
Slide left to go back.
Glisaţi degetul mare pentru a vă deplasa între aplicaţii.Glisaţi spre dreapta pentru a merge înainte.Glisaţi spre stânga pentru a merge înapoi.
Slide your thumb to move through apps.Slide right to go forward.Slide left to go back.
Ctrl+Tab pentru a merge înainte sau Ctrl+Shift+Tab pentru a merge înapoi
CTRL+TAB to move forward or CTRL+SHIFT+TAB to move backward
Acum voi merge mai departe cu explicarea votului privind raportul Rühle.
I will now move on to the explanation of vote for the Rühle report.
Suntem foarte încântaţi că aţi luat iniţiativa de a merge mai departe.
We are really pleased that you have taken the initiative to move it forward.
a merge (také: a păși, a călca, a păşi)
Cu toate acestea, doamnelor şi domnilor din Comisie, aş merge puţin mai departe.
However, ladies and gentlemen of the Commission, I would go one step further.
Acest pas, deși unul mic, merge în direcția cea bună, și îl sprijin.
This step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Parlamentul merge şi mai departe şi analizează întregul sector al securităţii aviatice.
Parliament is going one step further, in looking at the whole of the aviation security sector.

2. "pe jos"

a merge (také: a plimba, a păși, a umbla, a merge)
Acea persoană încă simte, chiar şi când merge pe stradă, că nu mai este în viaţă.
That person still feels, even when just walking down the street, that he is no longer alive.
Domnule Van Rompuy, Uniunea Europeană merge în două picioare.
Mr Van Rompuy, the European Union walks on two legs.
Vă solicit ca, în noua dumneavoastră poziţie, să nu precupeţiţi niciun efort pentru a merge pe această cale europeană alături de noi.
I ask you, in your new role, to spare no efforts to walk this European path with us.

3. "despre lucruri"

a merge (také: a opera, a meșteri, a fierbe, a țese)
Din nou, trebuie să apucaţi pe drumul greşit şi să susţineţi un sistem care nu merge.
Once again, you have to go down the wrong road and advocate a system that does not work.
Unele persoane pot fi înlocuite, însă activitatea merge mai departe.
Some of the people may be different but the work continues.
Dle președinte, un informatician maghiar poate merge să lucreze în mod legal în Republica Cehă.
Mr President, a Hungarian computer technician can legally go to the Czech Republic to work.
Oriunde aș merge, orice aș face, simt întotdeauna onoarea și responsabilitatea de a acționa în numele acestui prestigios Parlament.
Wherever I go, whatever I do, I have always felt the honour and responsibility of acting on behalf of this prestigious Chamber.

4. "despre monede"

a merge
Sistemul actual al numelor de domenii şi al înregistrărilor merge de minune.
The current system of domain names and registrations works brilliantly.
Politica actuală merge prea departe, este prea detaliată şi ineficientă.
Current policy goes too far, is too detailed and is ineffective.
Criza economică şi financiară actuală constituie un motiv de a merge înainte, nu de a bate în retragere.
The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.

5. "a fi nevoie"

a merge (také: a trebui)
Cred că măsura este corectă și că garanțiile necesare sunt în vigoare în cazul în care ceva nu merge bine.
I believe that the measure is right and that the necessary safeguards are in place in case anything goes wrong.
În contextul globalizării, acest lucru este într-adevărat necesar, iar MEDIA Mundus merge în aceeaşi direcţie în ceea ce priveşte realizatorii de filme.
In the context of globalisation, this is actually necessary, and MEDIA Mundus goes in the same direction with regard to film-makers.
Unul dintre acestea este pentru a ne asigura că aprobăm regulamente care sunt necesare și eficiente, dar și pentru a înceta să dăm vina pe acel ceva numit Bruxelles pentru orice nu merge bine.
One is to ensure that we are passing regulation that is necessary and effective, but also to stop blaming something called Brussels for everything that goes wrong.

6. "a se vinde"

a merge

7. "cu un vehicul"

If someone goes to SkyDrive.com
to ride a bike

8. "despre afaceri"

a merge

9. "în marș"

a merge (také: a mărșălui)

10. "călare"

to ride a bike

Příklady použití pro "a merge" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

RomanianRezoluţia merge chiar mai departe - propune subvenţionarea celor mai sărace ţări.
The resolution goes even further - it proposes subsidising the poorest countries.
RomanianDacă nu se joacă nicio carte atu, turul merge la cea mai mare carte din suita condusă.
If no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
RomanianNu avem nicio idee unde vor merge banii din aceste acorduri din domeniul pescuitului.
We have no idea where the money from these fisheries agreements will end up.
RomanianAcest raport merge mult mai departe şi solicită un schimb automat în toate domeniile.
This document goes much wider and demands automatic exchange in all areas.
RomanianEste bine că, mâine, misiunea noastră de constatare a faptelor va merge în Belarus.
It is good that, tomorrow, our fact-finding mission is going to Belarus.
RomanianDle Preşedinte, la Copenhaga vor merge minimum 60 de şefi de stat sau de guvern.
Mr President, a minimum of 60 Heads of State or Government will be travelling to Copenhagen.
RomanianAcea persoană încă simte, chiar şi când merge pe stradă, că nu mai este în viaţă.
That person still feels, even when just walking down the street, that he is no longer alive.
RomanianCred că obiceiul de a învinovăţi Bruxelles-ul merge uneori prea departe.
I think that the usual exercise of Brussels-bashing goes too far sometimes.
RomanianCopenhaga nu a fost perfectă, dar ne-a oferit o bază importantă pentru a merge mai departe.
Copenhagen was not perfect, but it provided an important basis for moving forward.
RomanianÎmi pare rău, dar trebuie să spun că conducerea Uniunii Europene merge bâjbâind.
I am sorry, but I have to say that the leadership of the European Union is blundering its way along.
RomanianVoi merge foarte repede, după exact un minut, vă voi întrerupe.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
RomanianOricum, politica Uniunii Europene referitoare la Cuba merge înainte.
However, the European Union's policy with regard to Cuba goes further.
RomanianAceasta este o şansă importantă, care ne va ajuta să ne organizăm ideile pentru a merge înainte.
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
RomanianVoi merge în curând la Lampedusa, precum şi în Malta, pentru a examina situaţia pe teren.
I will soon be going to Lampedusa, as well as to Malta, to examine the situation on the ground.
RomanianO astfel de schimbare merge dincolo de liderii și partidele care au condus "Revoluția Trandafirilor”.
Such a change goes far beyond the leaders and parties that led the Rose Revolution.
RomanianVin din Portugalia, din celălalt colț al Europei, iar săptămâna viitoare voi merge în Rusia.
I come from Portugal, from the other end of Europe, and next week I shall be going to Russia.
RomanianDimpotrivă, cred că echilibrul geografic merge mână în mână cu calificările mai înalte.
On the contrary, I believe that geographical balance goes hand in hand with higher qualifications.
RomanianTrebuie ca toate statele membre să fie de acord înainte de a merge mai departe, în Consiliu.
We need all the Member States to be in agreement before we can proceed further in the Council.
RomanianSusţinem propunerea, deşi nu credem că merge suficient de departe.
We support the motion, although we do not think it goes far enough.
RomanianDirectiva merge clar în direcţia corectă, chiar dacă are câteva deficienţe grave.
The directive is clearly going in the right direction, even though it does have some serious shortcomings.