RO duce
volume_up
{mužský rod }

duce
volume_up
duke {podstatné jméno}
Înainte de a deveni împărat german, al cărui scaun era la Praga, Carol IV a fost duce de Luxembourg.
Before he became German emperor, with his seat in Prague, Charles IV was Duke of Luxembourg.

Příklady použití pro "duce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

RomanianDesigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
RomanianUn drum duce la o încetinire a integrării europene și, eventual, la o destrămare.
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
RomanianEle reprezintă o aplicare ostentativă a dezvoltării capitaliste care duce la criză.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
RomanianAceastă cale duce la crearea de euroobligațiuni și la o taxă pe tranzacții financiare.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
RomanianAceasta duce la salarii la limita sărăciei, condiții nesigure, exploatare și abuz.
It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
RomanianTrebuie să devenim cei mai buni din lume, și excelența este cea care ne va duce acolo.
We must become the best in the world, and it is excellence that will get us there.
RomanianCeea ce duce la abandonul fetelor şi la fetuşi de sex feminin abandonaţi.
This results in daughters being abandoned and even female foetuses being aborted.
RomanianNu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
RomanianEconomia de dragul economiei duce la abuzuri, exploatare și interese partizane.
The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
RomanianEste adevărat că acest lucru ne duce puternic cu gândul la reglementare şi monitorizare.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
RomanianEuropa trebuie să își aloce niște teme și să se asigure că le duce la bun sfârșit.
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
RomanianAcest lucru mă duce la unul dintre aspectele cheie din raportul şi rezoluţia dvs.
This brings me to one of the key points in your report and resolution.
RomanianEste foarte important să ne asigurăm că ajutorul de stat duce la o restructurare corectă.
It is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
RomanianTrebuie să fim siguri că nu se va întâmpla aşa, deoarece asta duce oamenii spre distrugere.
We need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
Romanian, iar a doua este, "Oare ne duce mai departe?".
The first is, 'Is it ideal?', and the second is, 'Does it move us forward?'.
RomanianApare concurenţa neloială, care duce la funcţionarea inadecvată a pieţei.
Unfair competition occurs, leading to inadequate functioning of the market.
RomanianPutem vedea astăzi extremele la care lipsa unui sistem fiscal eficient poate duce.
We are seeing today the extremes to which the lack of an effective fiscal apparatus leads.
RomanianÎn caz contrar, noi vom fi cei care vom duce tot greul, în timp cei ele nu vor face nimic.
Otherwise, we will be doing all the hard work and they will be doing nothing.
RomanianPreședintele Consiliului European a afirmat că patriotismul duce la război.
The President of the European Council said that patriotism leads to war.
RomanianInternet Explorer vă duce în lumea The Hunger Games: Catching Fire.
Internet Explorer takes you inside the world of The Hunger Games: Catching Fire.