PL zaopatrywać
volume_up
[zaopatruję|zaopatrywałbym] {nedokonavé sloveso}

zaopatrywać (také: urządzać, wyposażać, meblować, wyposażyć)
volume_up
оборудовать [обору́довать] {nedoko. slov.}
zaopatrywać (také: zasilać)
volume_up
питать {nedoko. slov.} (снабжать)
zaopatrywać (také: urządzać, obstawiać, meblować)
volume_up
обставлять [обставля́ть] {nedoko. slov.}
zaopatrywać
volume_up
оснащать [оснаща́ть] {nedoko. slov.}
zaopatrywać (také: ekspediować)
volume_up
снаряжать [снаряжа́ть] {nedoko. slov.}
zaopatrywać (také: ekwipować, obrządzać)
volume_up
экипировать [экипирова́ть] {nedoko. slov.}
zaopatrywać (také: dostarczać, zabezpieczać)
volume_up
запасать [запаса́ть] [запаса́л|запаса́л бы] {nedoko. slov.}
zaopatrywać
volume_up
снабжать [снабжа́ть] {nedoko. slov.}