polsko-německo překlad pro "z wyjątkiem"

PL

"z wyjątkiem" německý překlad

DE
PL

z wyjątkiem {spojka}

volume_up
z wyjątkiem (také: poza)
pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem przypadków o ciężkim przebiegu,
Ambulant erworbene Pneumonie, ausgenommen schwere Fälle
Prawa ręka to ta, którą piszemy, z wyjątkiem leworęcznych.
Die rechte Hand ist diejenige, mit der Sie schreiben, Linkshänder ausgenommen.
Średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi, z wyjątkiem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów.
Das mittlere Steady-State-Volumen der Verteilung beträgt, den Knochen ausgenommen, mindestens 28 Liter beim Menschen.

Podobné překlady pro "z wyjątkiem" německy

z příslovce
German
z předložka
wyjątek podstatné jméno

Příklady použití pro "z wyjątkiem" v německém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.
Alle Symptome verschwanden innerhalb von 48 Stunden mit Ausnahme des Appetitverlustes.
PolishJelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich) całe i w kawałkach
Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder geteilt
PolishW badaniach z zastosowaniem interferonu u ssaków naczelnych, z wyjątkiem ludzi, stwierdzano lec
Bei Studien mit Interferon an nicht-humanen Primaten wurden Unregelmäßigkeiten im
PolishDlatego nie należy podawać leku Rapilysin u kobiet w ciąży, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia.
Deshalb soll Rapilysin nur in lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt werden.
PolishLeki przeciwzakrzepowe (leki hamujące agregację płytek krwi z wyjątkiem heparyny), kod ATC:
Antithrombotikum (Thrombozytenaggregationshemmer ohne Heparin), ATC-Code:
Polishnic nie pić (z wyjątkiem zwykłej wody, jeśli potrzeba) nie przyjmować żadnych innych leków
Nachdem Sie eine Stunde gewartet haben, können Sie Ihre erste Tagesmahlzeit und Getränke
Polishimmunosupresyjnymi, z wyjątkiem krótkotrwałego leczenia kortykosteroidami.
Anorexie Hypertriglyzeridämie§, Hyperurikämie, gesteigerter Appetit
Polishz zc W badaniach z zastosowaniem interferonu u ssaków naczelnych, z wyjątkiem ludzi, stwierdzano
Bei Studien mit Interferon an nicht-humanen Primaten wurden Unregelmäßigkeiten im Ar
Polishzastosowanych schematów szczepienia z wyjątkiem przeciwciał anty- HBs.
10- 14-Wochen-Schema beobachtet wurden, waren niedriger als in der Tabelle unten angegeben.
PolishJej beneficjentami nie mogą być osoby trzecie, z wyjątkiem dozwolonych następców.
Er gilt nicht zugunsten Dritter, es sei denn es handelt sich um berechtigte Nachfolger einer Partei.
Polishimmunosupresyjnymi, z wyjątkiem krótkotrwałego leczenia kortykosteroidami.
Nicht kontraindiziert ist eine kurzzeitige Steroidvorbehandlung.
PolishZ tym wyjątkiem, że nie są tak bogate jak nasze, ponieważ nie mają takiej kory mózgowej jak my.
Mit der Ausnahme, dass es nicht so reichhaltig ist, weil sie keine Hirnrinde wie wir haben.
Polishjednoczesnego podawania z efawirenzem i z inhibitorami proteazy (z wyjątkiem skojarzenia fosamprenawiru z
Bei gleichzeitiger Gabe zusammen mit Efavirenz und einem Proteaseinhibitor muss
Polishbrzuch, z wyjątkiem okolicy pępka (patrz rysunek 3).
die Bauchdecke, mit Ausnahme des Bereichs um den Nabel herum (siehe Abbildung 3).
PolishWszystkie tabletki można podzielić na pół (z wyjątkiem tabletek 0, 088 / 0, 125 mg).
Alle Tabletten können in gleiche Hälften geteilt werden (mit Ausnahme von SIFROL 0,088/0,125 mg Tabletten).
Polishprzeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami,
die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren;
PolishMożna je znaleźć wszędzie na Ziemi z wyjątkiem Arktyki i południowych krańców Południowej Ameryki.
Man findet sie überall auf dem Planeten, mit Ausnahme der Arktis und der Südspitze Südamerikas.
PolishWszystkie tabletki można podzielić na pół (z wyjątkiem tabletek 0, 088 / 0, 125 mg).
Alle Tabletten können in gleiche Hälften geteilt werden (mit Ausnahme von MIRAPEXIN 0,088/0,125 mg Tabletten).
Polishd mogą jednocześnie otrzymywać szczepionki, z wyjątkiem szczepionek żywych.
ge Patienten können gleichzeitig zur Trudexa-Therapie Impfungen erhalten, mit Ausnahme von Lebendimpfstoffen.
Polishd mogą jednocześnie otrzymywać szczepionki, z wyjątkiem szczepionek żywych.
las Patienten können gleichzeitig zur Trudexa-Therapie Impfungen erhalten, mit Ausnahme von Lebendimpfstoffen.