polsko-německo překlad pro "sam"

PL

"sam" německý překlad

volume_up
sam {příd. jm. m.}
volume_up
sam {přísl.}
DE
volume_up
sam {zájm.}

PL sam
volume_up
{mužský rod }

1. hovorově

sam (také: supersam)
volume_up
Kaufhalle {ž} (in der DDR)

Synonyma (polsky) pro "sam":

sam

Příklady použití pro "sam" v německém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNa dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
Der untere Teil sind sie - die Hochkreativen - auf die gleiche Art dargestellt.
PolishGłówną cząsteczką czynną znajdującą się w krążeniu ogólnym jest sam arypiprazol.
Aripiprazol macht den Hauptanteil des Arzneimittels im systemischen Kreislauf aus.
PolishWszystkie te produkty widoczne na ekranie zostały stworzone w ten sam sposób.
Alle Produkte, die Sie hier sehen können, wurden auf dieselbe Weise hergestellt.
PolishNespo działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.
Nespo wirkt genau auf dieselbe Weise wie das natürliche Hormon Erythropoetin.
PolishRekombinowany enzym działa w taki sam sposób, jak naturalna karboksypeptydaza G2.
Das rekombinant hergestellte Enzym wirkt genauso wie natürliches Carboxypeptidase G2.
PolishWytwarzana substancja działa w ten sam sposób jak naturalnie wytwarzany G- CSF.
Der Ersatz funktioniert auf dieselbe Weise wie natürlich gebildetes G-CSF.
PolishRobi się to właściwie w ten sam sposób we wszystkich programach systemu Windows.
Dies funktioniert in fast allen Windows-Programmen auf die gleiche Weise.
PolishNowość jest przystosowawcza kiedy wszystko się zmienia i sam musisz się przystosować.
Neuigkeit ist adaptiv, wenn Dinge sich ändern und es eine Anpassung erfordert.
PolishW naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
Und in unserer Analyse der amerikanischen Staaten finden wir den selben Gegensatz.
Polishlub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem było źle tolerowane, lub były
oder als Monotherapie bei Patienten, die eine Unverträglichkeit gegenüber Methotrexat
PolishWyczyść pole wyboru Taki sam jak wejście wideo w Edytorze profili Windows Media.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Wie Videoeingabe" im Windows Media-Profil-Editor.
PolishNiektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków.
In einigen EU-Ländern werden eingetragene Partnerschaften wie Ehen behandelt.
PolishTeraz weź ten sam problem, podziel na małe moduły, a motywacje staną się trywialne.
Nehmen wir dasselbe Problem, teilen es in kleine Module - und Motivation wird trivial.
PolishJest to zaskakujące, sam tego nie pojmuję i nie będę udawać że to rozumiem.
Man erwartet das nicht. ~~~ Ich verstehe es nicht. ~~~ Ich tu auch nicht so.
PolishZ tego, co mówi raport Charlesa Bonneta z XVIII wieku, on sam na to nie cierpiał.
Was die erste Beschreibung im 18. Jahrhundert angeht, so hatte Charles Bonnet sie nicht.
PolishW obu przypadkach użytkownik i inna osoba widzą ten sam ekran komputera.
In beiden Fällen sehen Sie und die andere Person denselben Computerbildschirm.
PolishPreparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
TRAVATAN wirkt ebenso und erhöht den Abfluss von Flüssigkeit aus dem Auge.
PolishI zagramy teraz sam koniec tej symfonii i zobaczycie orkiestrę w nadąsanym buncie.
Und wir werden jetzt das letzte Stück dieser Symphonie für Sie spielen.
PolishTego typu usługi świadczy Spinvox, Phonetag - którego sam używam, oraz Callwave.
Also fügen sie die Audio-Datei am Ende der E-Mail bei, sodass man nochmals nachprüfen kann.
PolishZakładam zatem, że nie wyrzucisz mnie ze sceny, skoro sam zadałeś to pytanie.
Ich nehme an, Sie werden mich nicht von der Bühnen werfen, da Sie ja die Frage stellten.