polsko-německo překlad pro "przedział"

PL

"przedział" německý překlad

PL przedział
volume_up
{mužský rod }

1. generál

przedział
volume_up
Abteil {stř} (Zug)
przedział (také: przedziałek)
volume_up
Scheitel {m} (Haar)
przedział (také: odstęp, różnica, rozpiętość, marża)
We wszystkich przypadkach należy tak dostosować dawki, by otrzymać poziomy hemoglobiny utrzymujące się w zalecanym przedziale.
In allen Fällen sind die Dosen anzupassen, um Hämoglobinspiegel zu erreichen, die innerhalb der empfohlenen Spanne liegen.

2. "cezura"

przedział (také: cezura)

3. fyzika

przedział
volume_up
Feld {stř}

4. matematika

przedział
% Konfidenz- intervall)
% Konfidenz- intervall)
Wykazano, że ponowne szczepienie jest skuteczne w zalecanych przedziałach czasu.
Eine Wiederholungsimpfung erwies sich innerhalb der empfohlenen Intervalle als wirkungsvoll.

5. cestování: "w pociągu"

przedział (také: kuszetka)
volume_up
Kupee {stř}

Synonyma (polsky) pro "przedział":

przedział

Příklady použití pro "przedział" v německém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishDane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
Ergebnisse (die Werte in Klammern geben das 95 % Konfidenzintervall an):
PolishPodstawową korzyścią było zmniejszenie o 27, 5 % (95 % przedział ufności:
Der hauptsächliche Nutzen bestand in einer Reduktion des Risikos (13,9 % vs.
PolishAczkolwiek, z powodu dużej różnorodności, przedział ufności był szeroki.
Jedoch waren die Konfidenzintervalle wegen der hohen Variabilität sehr weit.
Polishwzględnego wystąpienia incydentów zakrzepowo- zatorowych (RR 1, 67; 95 % przedział ufności:
n Ein erhöhtes relatives Risiko für thromboembolische Ereignisse (RR 1,67, 95% KI:
Polishróżnica pomiędzy kuracjami (95 % przedział ufności różnicy) 5, 3 (- 0, 5; 11, 2) b
Behandlungs- unterschied (95% Konfidenzinter- vall der Differenz)
Polish* Mediana czasu do progresji choroby [ 95 % przedział ufności ] (tygodnie) 0, 011b
*Mediane Zeit bis zur Krankheitsprogression [ 95 % CI ] (Wochen)
PolishWskaźnik NNT w tym badaniu wynosił 28 (95 % przedział ufności 24 – 50).
Die NNT in dieser Studie betrug 28 (95 % Konfidenzintervall 24 – 50).
PolishWskaźnik NNT w tym badaniu wynosił 25 (95 % przedział ufności 23 – 62).
Die NNT in dieser Studie betrug 25 (95 % Konfidenzintervall 23 – 62).
PolishMediana czasu do progresji choroby wynosiła 5, 3 miesiąca (175 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
Die mediane Zeit bis zum Fortschreiten der Krankheit betrug 5,3 Monate (175 mg/m2; 95 % CI:
PolishCzęstość występowania kardiologicznych zdarzeń niepożądanych; n, % [ 95 % przedział ufności ]
Häufigkeit kardialer Nebenwirkungen; n; % (95 %-Konfidenzintervall)
Polish% przedział ufności (CI) dla ryzyka względnego wynosił 0, 4; 6, 4.
Das 95 % Konfidenzintervall für das relative Risiko betrug 0,4; 6,4.
PolishWpływ na stężenie leku Stosunek średniej geometrycznej (przedział), jeśli nie określono inaczej
Auswirkungen auf den Plasmaspiegel Geometrisches Mittel (Bereich), wenn keine andere Angabe
PolishWybierz przedział wiekowyDo 9 lat9–12 lat12–15 latOd 15 lat
Wählen Sie eine AltersgruppeBis zu 9 Jahren9 – 12 Jahre12 – 15 Jahre15 Jahre und älter
Polish(95 % przedział ufności) Całkowita odpowiedź Częściowa odpowiedź Średni czas trwania odpowiedzi
(Monate) (95 % Vertrauensintervall) Mediane Zeit bis zur Remission
PolishMediana wieku w latach (przedział wiekowy) Płeć: mężczyźni/ kobiety
Medianes Alter in Jahren (Bereich) Geschlecht: männlich/weiblich
Polish2, 1- 5, 4 miesiąca) w grupie 24- h q3wk i 2, 3 miesiąca (przedział ufności:
2,1-5,4 m) in der 24-h q3wk-Gruppe und 2,3 Monate (KI:
Polish47, 90) pacjentów przyjmujących DepoCyte wobec 3/ 17 (18 % pacjentów, 95 % przedział ufności:
47, 90) der DepoCyte-Patienten verglichen mit 3/17 (18 % der Patienten, 95 % Vertrauensintervalle:
PolishRóżnica pomiędzy kuracjami (95 % CI przedział ufności różnicy)
Behandlungs- unterschied (95% Konfidenzinter- vall der Differenz)
Polish4, 6 – 6, 2 mies.) oraz 6, 1 miesiąca (300 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
4,6 - 6,2 Monate) und 6,1 Monate (300 mg/m2; 95 % CI:
PolishOdpowiedź zaobserwowano u 13/ 18 (72 %, 95 % przedział ufności:
Eine Remission wurde bei 13/18 (72 %, 95 % Vertrauensintervalle: