polsko-německo překlad pro "osobisty"

PL

"osobisty" německý překlad

volume_up
osobisty {příd. jm. m.}
PL

osobisty {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
osobisty (také: sam)
Kliknij strzałkę obok folderu Osobisty, aby go rozwinąć.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Ordner Persönlich, um ihn zu erweitern.
Sie ist emotional, persönlich.
Z chwilą zakończenia tej operacji otrzymujesz nowy osobisty notatnik.
Sobald dies geschehen ist, verfügen Sie über ein neues persönliches Notebook.

Synonyma (polsky) pro "osobisty":

osobisty

Příklady použití pro "osobisty" v německém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishZ chwilą zakończenia tej operacji otrzymujesz nowy osobisty notatnik.
Sobald dies geschehen ist, verfügen Sie über ein neues persönliches Notebook.
PolishChcę nadać temu osobisty wymiar, bo wielkie frazy nie pobudzają do refleksji.
Denn wir verwenden große Worte, wenn wir darüber sprechen, und man fragt sich, na und jetzt?
PolishMyśleliśmy, żee postradał zmysły, To był czas dla nas, osobisty czas.
Wir dachten, er hätte den Verstand verloren. ~~~ Das ist unsere Zeit. ~~~ Familienzeit.
PolishA jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?
Und wie steht es dann mit einem persönlichen Instrument?
PolishMożesz nadać osobisty charakter stronie głównej usługi Windows Live, zmieniając jej motyw.
Sie können der Windows Live-Startseite eine persönliche Note verleihen, indem Sie das Design ändern.
PolishPrzekaz jest znacznie lepszy i znacznie bardziej osobisty niż w przypadku zwykłej wiadomości głosowej.
Für mich ist das weitaus besser – und weitaus persönlicher – als nur eine Sprachnachricht.
PolishOtwiera folder osobisty, którego nazwą jest nazwa użytkownika zalogowanego w systemie Windows.
Öffnet den persönlichen Ordner, der nach dem derzeit bei Windows angemeldeten Benutzer benannt ist.
PolishNadaj Messengerowi osobisty charakter. Oto wskazówki.
senden. Hier erfahren Sie, wie Sie Messenger auf Ihre Weise nutzen.
PolishTo mój osobisty bohater. ~~~ Nazywa się Howard Moskowitz.
Ein Mann, der einer meiner größten persönlichen Helden ist.
PolishAby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
Nur Besuchern mit einem gültigen Reisepass oder Personalausweis wird der Zugang zum Gebäude gewährt.
Polish Komputer osobisty, nazywany także komputerem PC, może być używany w danym momencie przez jedną osobę.
Der PC (Personal Computer) oder Arbeitsplatzrechner ist für die Verwendung durch eine einzelne Person vorgesehen.
PolishTo był mój osobisty, intymny kanał do rozmowy z czytelnikami.
Die Titelseite wurde unser Markenzeichen.
PolishDo umieszczenia w wykazie firm Miejsc Google kwalifikują się tylko firmy, w których realizowany jest osobisty kontakt z klientem.
Nur Unternehmen mit persönlichem Kundenkontakt können in Google Places aufgenommen werden.
PolishCzy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
PolishNie chodzi o to, że mam coś do ukrycia — po prostu kiedy już dokładnie ustawi się swój komputer, staje się bardzo osobisty.
Ich habe zwar nichts zu verbergen – aber perfekt eingerichtete PCs sind doch etwas ganz Persönliches.
PolishJeśli użytkownik potrzebuje certyfikatu na użytek osobisty, certyfikat nie zostanie dostarczony automatycznie.
Wenn Sie ein Zertifikat zum persönlichen Gebrauch benötigen, wird es unter Umständen nicht automatisch bereitgestellt.
PolishOsoby, które go znały, ceniły jego urok osobisty, orientację w sprawach międzynarodowych i łatwość nawiązywania kontaktów.
Wer ihn kannte, bewunderte ihn für seinen Charme, seine internationale Ausrichtung und sein sicheres Auftreten.
PolishTo jest mój osobisty sposób na pozbycie się własnego umysłu - pozbycie się tego umysłu, który mówi: "Hej, przecież wiesz, co robisz.
Das ist meine Methode, meinen Verstand auszuschalten, mein Verstand, der mir sagt: "Hey, du weißt, was du machst.
PolishLenny Bernstein, mój osobisty mistrz, jako że był wspaniałym nauczycielem, Lenny Bernstein zawsze zaczynał od treści.
Lenny Bernstein, mein persönlicher Maestro, denn er war ein großartiger Lehrer, Lenny Bernstein hat immer vom Sinn her angefangen.
PolishFolder osobisty umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych plików i folderów, takich jak Dokumenty, Obrazy i Muzyka.
Über den persönlichen Ordner gelangen Sie rasch zu den meistverwendeten Dateien und Ordnern, wie Dokumente, Bilder und Musik.