polsko-anglicko překlad pro "zwyczaje"

PL

"zwyczaje" anglický překlad

volume_up
zwyczaje {ž mn. č.}

PL zwyczaje
volume_up
{ženský rod množné číslo}

zwyczaje (také: nawyki)
volume_up
habits {mn. č.}
Musimy nauczyć się szybko wymieniać informację i przyjąć zwyczaje przyjazne dla środowiska.
We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.
Nasze zwyczaje i nasze siedliska stały się nieelastyczne.
Our habits and habitats have become inflexible.
UE uznaje pracowników, ich sposób życia oraz ich zwyczaje konsumpcyjne za winne powstałej sytuacji.
The EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
zwyczaje (také: obyczaje, praktyki)
volume_up
practices {mn. č.}
Są to dwie różne grupy: ich zwyczaje i warunki życia nie są takie same.
They are not the same thing: their practices and living conditions are not the same.
To pochodzi z filmu dokumentalnego pod tytułem "Zwyczaje seksualne i kontrola zaludnienia wśród Języczkowych".
And this is from a documentary called "Sexual Practices and Populations Control Among the Uvulites."
zwyczaje (také: drogi, obyczaje, strony, trasy)
volume_up
ways {mn. č.}

Příklady použití pro "zwyczaje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Polishśledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
Well researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.
PolishKażde gremium powinno szanować swoje zwyczaje, zasady i normy.
Each body should respect its own customs, rules and regulations.
PolishI opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
PolishJednocześnie musimy wykorzystać szczególne cechy społeczności Romów, ich zwyczaje, kulturę oraz tradycyjne rzemiosło.
At the same time, we must utilise the particular qualities of the Roma population, their customs, culture and traditional handicrafts.
PolishMusimy powrócić do większej dbałości o to, aby nasza zwyczaje, tradycje i wartości moralne były podtrzymywane i szanowane przez innych.
We need to go back to paying more attention to ensuring that our customs, traditions and moral values are upheld, and respected by others.
PolishPojechaliśmy tam z zespołem ekspertów i krok po kroku sprawdziliśmy, jakie zwyczaje łączą te społeczności żeby znaleźć dla nich wspólny mianownik.
And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.
PolishTo nie jest wymagająca kampania ale uważam, że były, są i będą epidemie i różne choroby, a to, co najbardziej chroni obywateli to ich zwyczaje.
This is not a demanding campaign, but I think that there have been and that there will be epidemics and various diseases here, and what has protected people most has been their personal behaviour.
PolishReklama, z punktu widzenia swojej krajowej charakterystyki, jest odpowiednim obszarem dla samoregulacji, które dużo skuteczniej odzwierciedla krajowe zwyczaje, kulturę i wzorce.
Advertising, in view of its specific national characteristics, is a suitable area for self-regulation, far more sensitively reflecting national cultural traditions, customs and models.