polsko-anglicko překlad pro "zdrowe"

PL

"zdrowe" anglický překlad

volume_up
zdrowe {příd. jm.}
volume_up
zdrowy {příd. jm. m.}
PL

zdrowe {přídavné jméno}

volume_up
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Trzeba mieć zdrowe podejście do patriotyzmu. ~~~ To niezmiernie ważne.
So, you've got to have a healthy sense of patriotism; that's absolutely important.
zdrowe (také: zdrowy, zdrowa, zdrowy umysłowo)
volume_up
sane {příd. jm.}

Příklady použití pro "zdrowe" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTkanki otaczające guz i zdrowe tkanki mózgu również mogą kumulować lek.
Tissue surrounding the tumour and normal brain may also be affected.
PolishNiech nauczy jak gotować zdrowe szybkie, smaczne i sezonowe posiłki dla tak zabieganych ludzi.
They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy.
PolishOsoby niepełnosprawne napotykają jeszcze większe przeszkody dla mobilności niż osoby zdrowe.
People with disabilities face even more barriers to mobility than those who are not disabled.
PolishMleko jest zdrowe i obecnie na ustach wszystkich.
(DE) Mr President, Commissioner, 'milk is good for you' and today everyone is talking about it.
PolishDrugi: utrzymać matki zdrowe i żywe.
The first, to prevent mother-to-child transmission.
PolishStosowanie produktu Nespo przez zdrowe osoby może prowadzić do nadmiernego zwiększenia liczby krwinek.
The needle cover of the pre-filled syringe contains dry natural rubber (a derivative of latex), which may cause allergic reactions. lp
PolishSzczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta. tin
Avoid the introduction of contamination. gA
PolishPogląd naukowców na to, jak powinny wyglądać zdrowe rafy koralowe, powstał na podstawie obserwacji tych bezrybnych raf.
And the view of scientists about how coral reefs work, how they ought to be, was based on these reefs without any fish.
PolishJest wiele typów muzyki, które są zdrowe.
Devotional music, good -- Mozart, good.
PolishNie jest to zdrowe na dłuższą metę.
It's not good for you in the long run.
PolishAle mleko nie jest już takie zdrowe.
PolishJednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nasze produkty nie są bezpieczne i zdrowe.
He said, "What do you think it's like trying to run a country with 400 kinds of cheese?"
PolishSzacowane dawki promieniowania pochłoniętego przez zdrowe narządy były znacznie niższe niż ogólnie przyjęte górne bezpieczne wartości graniczne.
The estimated radiation-absorbed doses to normal organs were substantially below recognised upper safety limits.
PolishUE promuje zdrowe odżywianie
PolishSkuteczność biologiczna epoetyny alfa została wykazana w różnych modelach zwierzęcych in vivo (szczury zdrowe i z niedokrwistością, myszy z policytemią).
The biological efficacy of epoetin alfa has been demonstrated in various animal models in vivo (normal and anaemic rats, polycythaemic mice).
PolishWięc celem nie jest jedzenie skórki wieprzowej, bekonu i kiełbasek -- to nie jest zdrowe jedzenie -- ale pójść ze "złych cukrów" w tak zwane "dobre cukry".
So, the goal is not to go to pork rinds and bacon and sausages -- these are not health foods -- but to go from "bad carbs" to what are called "good carbs."
PolishDzisiejsza debata jest jedną z tych, gdzie krzyżują się argumenty producentów rolnych i środowisk walczących o zdrowe, europejskie społeczeństwo.
(PL) Mr President, today's debate is one in which the arguments of agricultural producers conflict with those of groups campaigning for the health of European society.
PolishWprawdzie w szkole wielokrotnie słyszała, że nie należy być grubym, jednak nie miała dostatecznego pojęcia o tym, na czym polega zdrowe odżywianie i jak wygląda normalna porcja.
She had heard a lot at school about how above all you must not be fat, but she was not sufficiently aware of how you should eat healthily and what a normal helping is.
PolishZdrowe bilanse banków będą czynnikiem kluczowym dla zapewnienia zarówno odpowiedniego dopływu kredytu do gospodarki, jak i normalizacji wszystkich kanałów finansowania.
The soundness of banks’ balance sheets will be a key factor in facilitating both an appropriate provision of credit to the economy and the normalisation of all funding channels.
PolishDzisiejsze przesłanie naszych sprawozdawców mogłoby brzmieć tak: zdrowe partnerstwo euroatlantyckie jest najlepszą gwarancją europejskiego bezpieczeństwa i stabilności.
Madam President, the message of our rapporteurs today could be that a vibrant Euro-Atlantic partnership is the best guarantee for European security and stability.