polsko-anglicko překlad pro "wydłużać"

PL

"wydłużać" anglický překlad

volume_up
wydłużać {nedoko. slov.}

PL wydłużać
volume_up
[wydłużam|wydłużałbym] {nedokonavé sloveso}

zażywających aktualnie produkt leczniczy wydłużający okres repolaryzacji mięśnia sercowego, np.
who are currently taking a medicinal product that is known to prolong cardiac repolarisation
Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki mogące wydłużać odstęp QT.
Voriconazole should be administered with caution in patients with concomitant medication that is known to prolong QT interval.
zażywających aktualnie produkt leczniczy wydłużający okres repolaryzacji mięśnia sercowego, np.
who are currently taking a medicinal product that is known to prolong cardiac repolarisation e. g. a
Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta.
It is used to kill cancer cells, shrink the size of the tumour, delay the growth of the tumour, and extend your survival.
Jednakże Parlament Europejski przyjął projekt, za którym głosowaliśmy, wydłużający jeszcze ów okres do roku 2018.
However, the European Parliament has adopted a proposal, for which we voted, extending aid until 2018.

Synonyma (polsky) pro "wydłużać":

wydłużać

Příklady použití pro "wydłużać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie należy wydłużać podawania dożylnego ponad 2 godziny.
Intravenous administration should not be protracted over more than 2 hours.
PolishW zasadzie tak, i ta lista może zacząć się wydłużać.
Well, yes, in fact we do and the list can start becoming longer and longer.
PolishNie należy zwiększać zalecanej dawki (400 mg raz na dobę) ani wydłużać czasu trwania leczenia.
The recommended dose (400 mg once daily) and duration of therapy for the indication being treated should not be exceeded.
PolishNie chcę wydłużać mojej odpowiedzi.
I do not want my answer to be too long.
PolishTą listę można wydłużać w nieskończoność.
PolishJeżeli w ciągu następnych 24 godzin nie wystąpi żadne zaczerwienienie skóry, można stopniowo, w ciągu tygodnia, wydłużać czas przebywania na zewnątrz domu.
If you do not see any skin redness in the next 24 hours, you can gradually increase your time outdoors during the week.
PolishDane uzyskane w badaniach na zwierzętach wykazały, że takrolimus może zmniejszać klirens i wydłużać okres półtrwania pentobarbitalu i antypiryny.
Animal data have shown that tacrolimus could potentially decrease the clearance and increase the half- life of pentobarbital and antipyrine.
PolishPonieważ palonosetron może wydłużać czas pasażu jelitowego, po podaniu leku należy monitorować stan pacjentów, u których w przeszłości występowały zaparcia lub objawy podostrej niedrożności jelit.
As palonosetron may increase large bowel transit time, patients with a history of constipation or signs of subacute intestinal obstruction should be monitored following administration.