polsko-anglicko překlad pro "wiodący"

PL

"wiodący" anglický překlad

volume_up
wiodący {příd. jm. m.}
EN
EN

PL wiodący
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

wiodący (také: przewodni, przodujący, czołowy)
volume_up
leading {příd. jm.}
W sprawie rozwoju: UE oraz USA to wiodący donatorzy pomocy na arenie światowej.
On development: the EU and the US are the world's leading aid donors.
Po pierwsze, w brutalnym ataku terrorystycznym zginął niedawno wiodący uczony z dziedziny energetyki jądrowej.
First, the leading Iranian nuclear scientist was recently murdered in a brutal terrorist attack.
Jako wiodący światowy darczyńca, Unia Europejska wniosła ważny wkład w dotychczasowe osiąganie milenijnych celów rozwoju.
As the world's leading donor, the European Union has made a major contribution to the achievement of the MDGs so far.
Poszczególne sektory muszą wziąć na siebie całą odpowiedzialność wiążącą się z wiodącą rolą, jaką odgrywają na europejskich i światowych rynkach finansowych.
The industries themselves must assume all the responsibilities that accompany a prominent role in European and global financial markets.

Příklady použití pro "wiodący" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishWłączenie transportu powietrznego w system wymiany kwoty emisji stanowi wiodący krok.
Including air transport in the emission quota exchange system is a major step.
PolishEnergia to temat wiodący bieżącego stulecia.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, energy is the subject of the century.
PolishMoja druga uwaga brzmi tak: myślę, że z ponownego uruchomienia jednolitego rynku musimy zrobić ósmy projekt wiodący.
My second point is that I think we need to make the relaunch of the single market an eighth flagship initiative.
PolishJest to wiodący kontekst dzisiejszej debaty.
Such is the background to today's debate.
PolishObecnie musimy być nieugięci co do tego, żeby plan Ahtisaariego w dalszym ciągu był wiodący podczas procesu budowania nowego państwa.
Now we need to remain adamant that Ahtisaari's plan continues to be the guiding star whilst the new country is being built.
PolishI najczęściej badany, jedwab wiodący, służący do budowy szkieletu pajęczyny, promieni pajęczyny kulistej i nici asekuracyjnej.
And the most studied silk line of them all: major ampullate silk. ~~~ This is the silk that's used to make the frame and radii of an orb web, and also the safety trailing dragline.